صفحه اصلی / لیست مشهد / لیست شعبه های مختلف کمیته امداد امام خمینی(ره) در مشهد

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست شعبه های مختلف کمیته امداد امام خمینی(ره) در مشهد

لیست شعبه های کمیته امداد امام خمینی در مشهد تلفن- آدرس- نام

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۱ .[۲خط] ۳۸۵۹۳۰۶۱  امام خمینی قبل م ۱۰دی
۲ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۱٫منطقه یک ۳۲۵۶۱۷۱۹  میرزاکوچک خان
۳ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۲٫تلفنخانه [۲خط] ۳۸۵۹۱۰۸۸  امام رضا
۴ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۳٫تلفنخانه[۲خط] ۳۷۳۱۲۱۴۷  خواجه ربیع بعدخ گاز
۵ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۴٫منطقه ۴ ۳۳۶۷۱۰۹۰  اول بل وحدت مق مرکزبهداشت ش
۶ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۴٫منطقه ۴ ۳۳۶۷۱۰۹۱  اول بل وحدت مق مرکزبهداشت ش
۷ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۴٫منطقه ۴ ۳۳۶۹۰۷۵۱  پنجراه بل وحدت روبروی ادا
۸ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۴٫منطقه ۴ ۳۳۷۲۹۰۹۳  ش رجایی
۹ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۴[کد۰۵۱۲] ۳۳۲۲۳۴۴۷ رضوی
۱۰ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۴[کد۰۵۱۲] ۳۳۲۲۴۳۴۷ رضوی
۱۱ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ۰۵٫تلفنخانه ۳۸۴۳۹۳۹۸  سناباد۵۳
۱۲ کمیته امدادامام خمینی (ره ) اردوگاه ثامن الائمه [۳خط] ۳۶۶۷۹۸۲۰  ج قدیم قوچان
۱۳ کمیته امدادامام خمینی (ره ) استان.تلفنخانه [۹خط] ۳۲۲۳۹۰۱۰  بل مدرس
۱۴ کمیته امدادامام خمینی (ره ) تولیدمواداولیه [۲خط] ۳۶۲۲۸۳۲۲  بل اندیشه
۱۵ کمیته امدادامام خمینی (ره ) ستادجلب هدایای مردمی ۳۲۲۴۳۵۱۵  بل مدرس
۱۶ کمیته امدادامام خمینی (ره ) مجتمع اقتصادی ۳۸۴۰۹۰۵۵  سناباد
۱۷ کمیته امدادامام خمینی (ره ) مجتمع اقتصادی ۳۸۴۳۲۷۵۰  سناباد
۱۸ کمیته امدادامام خمینی (ره ) مجتمع اقتصادی ۳۸۴۲۲۰۳۲  سناباد
۱۹ کمیته امدادامام خمینی (ره ) مجتمع اقتصادی ۳۸۴۲۲۰۳۱  سناباد
۲۰ کمیته امدادامام خمینی (ره ) مجتمع اقتصادی امدادامام خمینی [۳خط] ۳۸۵۲۵۶۶۰  دکترچمران
۲۱ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۴۷۴۰۹۹  دستغیب نبش دستغیب ۲مسجدالرسو
۲۲ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۵۰۹۹۰۶۴  لادن ۳۵مقابل گلدیس ۱۷مسجدومج فر
۲۳ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۵۵۴۷۵۶  بین امام رضا۴۶و۴۸جنب بانکسپه ک
۲۴ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۵۵۴۷۵۵  بین امام رضا۴۶و۴۸جنب بانکسپه
۲۵ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۵۵۵۷۰۶  بین امام رضا۴۶و۴۸جنب بانکسپه
۲۶ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۵۵۵۷۰۵  بین امام رضا۴۶و۴۸جنب بانکسپه
۲۷ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۵۵۵۷۰۴  بین امام رضا۴۶و۴۸جنب بانکسپه
۲۸ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۵۵۵۷۰۳  بین امام رضا۴۶و۴۸جنب بانکسپه
۲۹ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۸۵۱۶۱۴۱  \امام رضا۴۶مغازه سوم سمت راست
۳۰ کمیته امدادامام خمینی (ره ) معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ۳۳۴۴۹۳۴۴  امام رضا
۳۱ کمیته امدادامام خمینی (ره ) واحدپذیرش.اداره کل ۳۸۵۹۷۸۸۶  خ بهار نبش انقلاب اسلامی ۱۶
۳۲ کمیته امدادامام خمینی (ره ) واحدپذیرش.اداره کل ۳۸۵۱۸۷۹۰  خ بهار نبش انقلاب اسلامی ۱۶
۳۳ کمیته امدادامام خمینی (ره ) کمیته امداد ۳۳۲۲۳۸۷۸  (ش رضویه خ استانه —
۳۴ کمیته امدادامام خمینی (ره ) کمیته امداداحمدآباد ۳۳۵۲۳۰۹۵   ملک آباد
۳۵ کمیته امدادامام خمینی (ره ) کمیته امداداحمدآباد ۳۳۵۲۳۰۹۴   ملک آباد

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

یک نظر

  1. سلام .. با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *