صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار

لیست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن -آدرس

اتحادیه نام تلفن آدرس
آزمایشگاه ابراهیمی ۴۴۲۴۴۰۶۶ اسدآبادی
آزمایشگاه بتن خاک توان پویا ۴۴۲۹۷۶۲۵
آزمایشگاه پارس ابن سینا ۴۴۲۳۴۸۵۷ کاشفی شمالی
آزمایشگاه پارسیان ۴۴۲۲۳۲۶۹
آزمایشگاه توان پویا.مهندسی بتن وخاک ۴۴۴۱۶۷۵۰ توحیدشهر
آزمایشگاه حسابی .مرکزی ۴۴۶۴۳۴۳۴ م لاله
آزمایشگاه رازی ۴۴۲۳۵۱۴۰ صوری
آزمایشگاه زرگریان ۴۴۲۳۸۶۸۳ فرمانداری
آزمایشگاه زرگریان ۴۴۲۳۱۱۵۴ فرمانداری
آزمایشگاه سینا.سجودی مقدم ۴۴۲۴۰۴۰۹ کاشفی شمالی
آزمایشگاه عابدی ۴۴۲۳۸۵۷۱ اسرارشمالی
آزمایشگاه علوم پزشکی ۴۴۲۳۱۸۱۱ اسرارشمالی
آزمایشگاه فنی ومکانیکی خاک ۴۴۶۴۳۲۶۸ ۴۲انقلاب
آزمایشگاه قناتی ۴۴۲۴۱۹۳۸ باغ ملی ساختمان پاستور
آزمایشگاه قناتی ۴۴۲۳۱۵۹۶ باغ ملی ساختمان پاستور
آزمایشگاه محمدیانی ۴۴۲۲۴۶۲۴ قائم
آزمایشگاه موادغذایی علوم پزشکی .درمانگاه دیابت ۴۴۴۵۳۱۵۵ م ۷تیرجنب اورژانس ۱۱۵

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *