صفحه اصلی / لیست مشهد / لیست اتوبوس و مینی بوس ها در مشهد

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست اتوبوس و مینی بوس ها در مشهد

لیست اتوبوس و مینی بوس ها در مشهد

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس 
۱ اتوبوس ومینی بوس آرمان گشت .ایران گردی ۳۶۶۴۰۱۱۱ قاسم آباد
۲ اتوبوس ومینی بوس آرمان گشت .ایران گردی ۹۱۵۱۱۶۳۹۰۱  
۳ اتوبوس ومینی بوس اتودلیران مشهد ۳۸۶۸۱۳۱۳ قائم مقام فراهانی
۴ اتوبوس ومینی بوس اتودلیران مشهد.اتوبوس ومینی بوس دربست ۹۱۵۱۱۵۵۰۳۴  
۵ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۲۷۱۶۷۰۲ بل طبرسی
۶ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۲۲۵۰۲۶۹ چ شهدا
۷ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۸۵۲۴۰۰۹ امام رضا
۸ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۸۵۲۴۰۰۸ امام خمینی
۹ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۷۴۱۴۰۰۹ خواجه ربیع
۱۰ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۶۶۴۱۴۳۸ بل شریعتی
۱۱ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۷۱۳۶۰۰۹ مطهری
۱۲ اتوبوس ومینی بوس اتوشاهین گشت ۳۸۲۲۴۰۰۹ سرافراز
۱۳ اتوبوس ومینی بوس اطمینان .حمل ونقل اتوبوس ومینی بوس ۳۷۳۲۳۸۱۴ گاز خ حسینیه ۹
۱۴ اتوبوس ومینی بوس امیرسیر.مسافربری شهری ۳۶۹۰۱۱۷۱ ش نوید
۱۵ اتوبوس ومینی بوس بهبودگشت .حمل ونقل بااتوبوس ومینی بوس ۳۸۹۲۵۴۵۲ دانش آموز
۱۶ اتوبوس ومینی بوس بهمن سیر ۳۷۶۲۷۶۴۱ ج قدیم اول ۳۵متری
۱۷ اتوبوس ومینی بوس پارس گشت ۹۱۵۳۰۳۴۹۲۹  
۱۸ اتوبوس ومینی بوس پارس گشت [۴خط] ۳۶۶۱۸۰۲۶ یوسفی
۱۹ اتوبوس ومینی بوس توران سیر ۹۱۵۳۱۰۰۰۳۰  
۲۰ اتوبوس ومینی بوس توران سیرادیب .اتوبوس ومینی بوس ۳۶۲۲۹۷۱۱ بل امامیه
۲۱ اتوبوس ومینی بوس توران سیرادیب .اتوبوس ومینی بوس ۳۶۲۲۹۷۱۲ بل امامیه
۲۲ اتوبوس ومینی بوس جوان سیر ۳۸۷۶۱۳۱۴ خاقانی
۲۳ اتوبوس ومینی بوس جوان سیر ۳۸۷۶۱۰۰۰ خاقانی
۲۴ اتوبوس ومینی بوس حافظسیر.خدمات شهری ۳۸۵۳۹۷۱۱ امام رضا
۲۵ اتوبوس ومینی بوس حافظسیر.خدمات شهری ۳۸۵۳۹۷۱۲ امام رضا
۲۶ اتوبوس ومینی بوس حافظسیر.خدمات شهری ۳۸۵۳۹۷۱۸ امام رضا
۲۷ اتوبوس ومینی بوس حافظسیر.خدمات شهری ۳۸۵۳۹۷۱۰ امام رضا
۲۸ اتوبوس ومینی بوس حافظسیر.خدمات شهری ۳۸۵۳۹۷۲۰ امام رضا
۲۹ اتوبوس ومینی بوس حافظسیر.خدمات شهری ۳۸۵۳۹۷۱۹ امام رضا
۳۰ اتوبوس ومینی بوس حامدسیر [۳خط] ۳۸۶۴۲۳۲۳ خ پرستو
۳۱ اتوبوس ومینی بوس خوشبختی .ایرانگردی [۳خط] ۳۸۸۱۱۰۱۰ بل هاشمیه
۳۲ اتوبوس ومینی بوس داراب گشت ۳۸۷۹۰۷۸۲ بل پیروزی
۳۳ اتوبوس ومینی بوس دانش گشت ۳۸۶۷۶۹۰۰ ۳راه زندان
۳۴ اتوبوس ومینی بوس دانش گشت ۹۱۵۱۱۷۹۳۸۸  
۳۵ اتوبوس ومینی بوس دلیران[۲خط] ۳۸۶۷۵۲۶۷ ۳۸متری آزادشهر
۳۶ اتوبوس ومینی بوس رادگشت [۲خط] ۳۶۰۸۷۱۰۰ امامت
۳۷ اتوبوس ومینی بوس سفرسبز ۳۶۰۹۹۳۶۳ بل امامت
۳۸ اتوبوس ومینی بوس سفرگشت آسا.حمل ونقل مسافر ۳۳۴۴۸۰۰۳ بل جمهوری اسلامی
۳۹ اتوبوس ومینی بوس سفرگشت آیسا.اتوبوس ومینی بوس ۳۸۹۱۰۰۷۹ بل دانشجو
۴۰ اتوبوس ومینی بوس شاهین گشت ۳۷۴۱۸۰۰۷ خواجه ربیع
۴۱ اتوبوس ومینی بوس شهرایران گشت .حمل ونقل ۳۶۰۴۴۲۴۳ آزادی
۴۲ اتوبوس ومینی بوس شهرایران گشت .حمل ونقل ۳۶۰۵۶۵۵۶ آزادی
۴۳ اتوبوس ومینی بوس شهربهشت ۳۸۴۵۶۸۸۲ بهشتی
۴۴ اتوبوس ومینی بوس شهربهشت ۳۸۴۵۶۸۸۱ بهشتی
۴۵ اتوبوس ومینی بوس شهرگشت ۳۷۲۹۱۳۱۵ بل کلاهدوز
۴۶ اتوبوس ومینی بوس شهرگشت ۳۷۲۹۱۳۱۴ بل کلاهدوز
۴۷ اتوبوس ومینی بوس شهرگشت .شبانه روزی ۹۱۵۱۱۱۸۰۸۹  
۴۸ اتوبوس ومینی بوس شهرگشت .شبانه روزی [۳خط] ۳۷۲۶۱۳۱۳ کلاهدوز
۴۹ اتوبوس ومینی بوس ماهان گشت ۳۸۸۱۳۷۷۴ بل هاشمیه
۵۰ اتوبوس ومینی بوس ماهان گشت ۳۸۸۱۳۷۷۳ بل هاشمیه
۵۱ اتوبوس ومینی بوس مهاجران ۳۳۶۴۴۶۳۸ خیابان چمن چمن۵۱ پلاک ۲۴
۵۲ اتوبوس ومینی بوس میثاق گشت ۳۳۴۱۳۷۸۲ ۱۷شهریوربین صدر۱۳و۱۵
۵۳ اتوبوس ومینی بوس میثاق گشت .مسافرتی ۳۳۴۱۴۹۳۸ بین شهیدصدر۱۳و۱۵ پ۲۳۹ اژانس میثاق گشت
۵۴ اتوبوس ومینی بوس همسفرآسیاگشت ۳۸۶۸۷۴۱۰ بل وکیل آباد
۵۵ اتوبوس ومینی بوس واحدسیررضوی مشهد.سهامی خاص ۳۳۸۹۳۸۳۹ سیدی آخرخ خلج روبروی پایانه سازم
۵۶ اتوبوس ومینی بوس واحدسیررضوی مشهد.سهامی خاص ۳۳۸۹۳۸۳۶ سیدی آخرخ خلج قبل پمپ گازمقابل پ
۵۷ اتوبوس ومینی بوس واحدسیررضوی مشهد.سهامی خاص ۳۳۸۹۳۸۳۵ سیدی آخرخ خلج قبل پمپ گازمقابل پ
۵۸ اتوبوس ومینی بوس واحدسیرمشهد ۳۳۸۹۳۱۳۹ آخرخ خلج قبل پمپ گازروبروی پایا
۵۹ اتوبوس ومینی بوس واحدسیرمشهد ۳۳۸۷۲۲۹۵ آخرخلج جنب پمپ گازروبروی توقف
۶۰ اتوبوس ومینی بوس واحدسیرمشهد.اموردربستی ۳۱۳۹ خ بهاربین بهار۱۰و۱۲
۶۱ اتوبوس ومینی بوس واحدسیرمشهد.دفترمرکزی ۳۸۵۳۵۱۰۲ امام رضا

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *