صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست ادارات مربوط به اداره اقتصاد و دارایی در سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست ادارات مربوط به اداره اقتصاد و دارایی در سبزوار

لیست ادارات مربوط به اداره اقتصاد و دارایی در سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۵ عطاملکشمالی
۲ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۶ عطاملکشمالی
۳ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۳ عطاملکشمالی
۴ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۴ عطاملکشمالی
۵ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی .معاونت ۴۴۲۴۰۱۵۲ عطاملکشمالی
۶ اداره اقتصادودارایی تلفنخانه ۴۴۲۲۸۸۳۱ عطاملک
۷ اداره اقتصادودارایی حسابداری ۴۴۲۲۸۸۳۷ عطاملک
۸ اداره اقتصادودارایی حسابداری ۴۴۲۲۸۸۳۹ عطاملک
۹ اداره اقتصادودارایی حوزه مالیاتی ۴۴۲۲۸۸۳۸ عطاملک

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *