صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست ادارات وابسته به اداره ثبت احوال و اسناد شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست ادارات وابسته به اداره ثبت احوال و اسناد شهرستان سبزوار

لیست ادارات وابسته به اداره ثبت احوال و اسناد شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ اداره ثبت احوال واسناد احوال ۴۴۲۴۴۴۰۱ فیاض
۲ اداره ثبت احوال واسناد احوال ۴۴۲۴۱۴۱۱ فیاض
۳ اداره ثبت احوال واسناد احوال .رئیس .دورنگار ۴۴۲۴۱۴۱۰ فیاض
۴ اداره ثبت احوال واسناد احوال .رئیس .منزل ۴۴۲۲۱۳۰۰ فیاض
۵ اداره ثبت احوال واسناد احوال کارکنان .پاسخگو ۴۴۲۲۲۴۰۱ فیاض
۶ اداره ثبت احوال واسناد احوال کارکنان .پاسخگو ۴۴۲۲۲۴۰۰ فیاض
۷ اداره ثبت احوال واسناد اسنادواملاک .رئیس ۴۴۲۲۲۵۰۰ اسدآبادی
۸ اداره ثبت احوال واسناد اسنادواملاک .کارکنان ۴۴۲۲۲۵۰۱ اسدآبادی
۹ اداره ثبت احوال واسناد اسنادواملاک .کارکنان ۴۴۲۲۱۹۷۰ اسدآبادی

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *