صفحه اصلی / لیست مشهد / لیست اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد

لیست اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد-نام-تلفن-آدس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ اداره فرهنگ وارشاداسلامی اداره کتابخانه های عمومی مشهد ۳۶۰۸۰۰۰۲  
۲ اداره فرهنگ وارشاداسلامی بسیج هنرمندان اداره ارشادوکتابخانه عمومی ۳۵۵۹۳۸۰۸  ج شاندیزساختمان فرم
۳ اداره فرهنگ وارشاداسلامی تلفنخانه .اداره کل استان [۱۳خط] ۳۸۵۹۴۰۰۱  بهارارشاداسلامی
۴ اداره فرهنگ وارشاداسلامی تلفنخانه.اداره مرکزی مشهد[۲خط] ۳۲۲۱۶۹۰۱  بل مدرس مجتمع مدرس
۵ اداره فرهنگ وارشاداسلامی خانه مطبوعات خراسان ۳۶۰۷۶۴۸۵  آزادشهردر
۶ اداره فرهنگ وارشاداسلامی دبیرخانه طرح مسجدما ۳۳۴۴۶۰۷۶  نبش چ مقدم فرودگاه شهرداری منطق
۷ اداره فرهنگ وارشاداسلامی دبیرخانه طرح مسجدما ۳۳۴۴۱۴۹۹  بل جمهوری اسلامی
۸ اداره فرهنگ وارشاداسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد ۳۶۰۸۰۹۳۸  امامت ۴۶چ ۲مسجدامام حسن مجتبی ک
۹ اداره فرهنگ وارشاداسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی وهنری مساجد ۳۷۲۳۳۷۷۷  کاشانی
۱۰ اداره فرهنگ وارشاداسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی وهنری مساجد[۵خط] ۳۷۲۸۸۵۳۰  نبش مولوی شمالی
۱۱ اداره فرهنگ وارشاداسلامی فعالیتهای قرآنی ۳۷۱۲۶۰۶۶  صاحب الزمان
۱۲ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع جهانگردی.پاسخگویی مسافرین [۴خط ۳۳۴۳۴۴۶۷  ۴راه مقدم
۱۳ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع فرهنگی امام رضا[ع ][۴خط] ۳۶۰۷۵۴۸۱  پارک ملت
۱۴ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع فرهنگی مدرس ۳۲۲۳۹۷۹۰-۲  بل مدرس
۱۵ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع فرهنگی هاشمی نژاد [۲خط] ۳۲۷۶۴۱۱۱  طلاب نبش وحید۸
۱۶ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع فرهنگی وتربیتی امام رضا[ع ] ۳۳۴۳۸۱۶۲  فدائیان اسلام بعدچ نخریسی
۱۷ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع هنری سلطان علی مشهدی [خوشنویسان] ۳۵۲۲۰۶۱۰  بل فلاحی
۱۸ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع هنری سلطان علی مشهدی [خوشنویسان] ۳۵۲۲۰۶۲۰  بل فلاحی
۱۹ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجد[۴خط] ۲۰۰۸۲۱۵  بل طبرسی ۱ساختمان مدیریت حوزه علمیه
۲۰ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان ۳۲۲۸۱۷۴۷  طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد
۲۱ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان ۳۲۲۸۱۷۴۶  طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد
۲۲ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان ۳۲۲۸۱۷۴۵  طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد
۲۳ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان ۳۲۲۸۱۷۴۴  طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد
۲۴ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان ۳۲۲۸۱۷۴۳  طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد
۲۵ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان ۳۲۲۸۱۷۴۱  طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد
۲۶ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان ۳۲۲۸۱۷۴۰  طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد
۲۷ اداره فرهنگ وارشاداسلامی نگارخانه میرک ۳۷۲۷۱۹۷۳  صاحب الزمان

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *