صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تربت حیدریه

لیست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ اداره کارواموراجتماعی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۶۲۵ فردوسی شمالی ۳۰
۲ اداره کارواموراجتماعی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی .تلفنخانه ۵۲۲۲۰۳۹۷ فردوسی شمالی ۳۰
۳ اداره کارواموراجتماعی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی .تلفنخانه ۵۲۲۲۲۲۶۸ شهدا-فردوسی -۳۰کبهداشت
۴ اداره کارواموراجتماعی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی .دورنگار ۵۲۲۴۱۰۲۶ فردوسی شمالی ۳۰

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *