آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست انجمن های شهرستان سبزوار

لیست انجمن های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ انجمن اسلامی بانوان  هیئت دارالعلم قرآن ۴۴۲۳۹۷۲۸ نواب صفوی کبیمارستان حشمتیه
۲ انجمن حمایت از بیماریهای خاص ۴۴۴۱۹۵۰۸ ابتدای جاده اسفراین
۳ انجمن حمایت ازبیماریهای خاص  خیریه ۴۴۲۲۹۰۸۸ اول جاده اسفراین رو
۴ انجمن حمایت ازبیماریهای خاص  خیریه ۴۴۲۲۳۲۴۲ کاشفی جنب هلال احمر
۵ انجمن حمایت ازبیماریهای خاص  خیریه ۴۴۲۲۹۰۸۹ اول جاده اسفراین رو
۶ انجمن حمایت اززندانیان ۴۴۲۴۴۲۷۱ کاشفی جنوبی
۷ انجمن حمایت اززندانیان  اموراجرایی ۴۴۲۴۴۲۷۵ کاشفی جنوبی
۸ انجمن حمایت اززندانیان  امورمالی ومددکاری ۴۴۲۴۴۲۷۳ کاشفی جنوبی
۹ انجمن حمایت اززندانیان  مدیرعامل ۴۴۲۴۴۲۷۲ کاشفی جنوبی
۱۰ انجمن حمایت زندانیان سبزوار ۴۴۶۶۹۶۹۴ روبروی شهدای گمنام محل تپه آزما
۱۱ انجمن حمایت زندانیان سبزوار ۴۴۶۶۹۶۹۳ روبروی شهدای گمنام محل تپه آزما
۱۲ انجمن حمایت زندانیان سبزوار ۴۴۶۶۹۶۹۲ روبروی شهدای گمنام محل تپه آزما
۱۳ انجمن حمایت زندانیان سبزوار ۴۴۶۶۹۶۹۱ روبروی شهدای گمنام محل تپه آزما
۱۴ انجمن حمایت زندانیان سبزوار ۴۴۶۶۹۶۹۰ روبروی شهدای گمنام محل تپه آزما
۱۵ انجمن خوشنویسان ۴۴۶۶۱۲۳۳ م لاله
۱۶ انجمن دانش آموزان ۴۴۲۳۴۳۷۴ چ دادگستری
۱۷ انجمن دوستداران طبیعت سبز ۴۴۲۲۷۲۷۰
۱۸ انجمن سینمای جوان ۴۴۴۵۸۱۸۸ کاشفی جنوبی نبش خ رضوی
۱۹ انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاد ۴۴۲۰۱۹۸۹ ش صنعتی فرودگاه انجمن صنفی ران
۲۰ انجمن متخصصین منابع کشاورزی ومنابع طبیعی ۴۴۶۶۹۷۹۳ بل پاسداران پاسداران ۶مج امام ع
۲۱ انجمن معلولین شهرستان سبزوار ۴۴۲۴۵۵۱۱ م ۳گوش جامعه
۲۲ انجمن معلولین شهرستان سبزوار ۴۴۲۴۳۸۸۸ م ۳گوش جامعه
۲۳ انجمن نابینایان سربداران ۴۴۲۴۳۰۸۸ کاشفی ۱۳
۲۴ انجمن نابینایان سربداران ۴۴۲۴۳۰۸۷ کاشفی ۱۳
۲۵ انجمن ناشنوایان ۴۴۲۳۳۳۹۷ بیهق نبش خ بسیج
۲۶ انجمن نظارت براتحادیه ها ۴۴۶۴۵۳۱۱ علامه طباطبایی
۲۷ انجمن کارگران نانوا ۴۴۴۵۷۴۹۱ جعفرآباددستغیب ۶-۱۸متری طال
۲۸ انجمن کتابخانه ها دبیرخانه ۴۴۴۵۵۱۶۰ بسیج

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *