صفحه اصلی / لیست مشهد / لیست انجمن های مشهد

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست انجمن های مشهد

لیست انجمن های مشهد-نام-تلفن-آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس 
۱ انجمن اپتومتری خراسان ۳۷۲۳۶۳۸۳    مطهری جنوبی ۱۵
۲ انجمن اپتومتری خراسان ۳۷۲۳۶۳۷۳    مطهری جنوبی ۱۵
۳ انجمن ام اس ایران ۳۸۴۴۶۳۴۷    احمد آباد عارف
۴ انجمن امام محمدباقر[ع ].دینی ۳۸۵۹۰۳۰۲    امام رضاپشت مسجدجفایی
۵ انجمن بیماران کبدی خراسان رضوی .خیریه ۳۸۴۸۲۷۲۳    دانشگاه خیابان نبش کفایی
۶ انجمن حسابداران وحسابرسان مستقل خراسان رضوی ۳۶۳۸۴۱۰۱    بل امامت
۷ انجمن حسابداری وحسابرسی خراسان ۳۷۲۳۰۸۴۳    بل صادقی
۸ انجمن حمایت از بیماران سرطانی ۳۵۲۱۴۵۵۲    بل فلاحی
۹ انجمن حمایت از بیماران سرطانی ۳۵۲۳۴۵۲۰    فلاحی ۲مرکزتخصصی رادیوتراپی انک
۱۰ انجمن حمایت ازبیماران دیابت ۳۲۲۴۴۴۴۰-۱    خ جنت
۱۱ انجمن حمایت ازبیماران دیابتی ۳۷۶۵۰۴۰۰    بل سجاد
۱۲ انجمن حمایت ازبیماران دیابتی ۳۷۶۵۰۴۰۱    بل سجاد
۱۳ انجمن حمایت ازبیماران دیابتی ۳۷۶۸۸۸۳۴    بل سجاد
۱۴ انجمن حمایت ازبیماران سرطانی ۳۵۲۳۵۴۷۹    فلاحی ۲مرکزدرمانی رضا
۱۵ انجمن حمایت ازبیماران سرطانی ۳۵۲۳۵۴۷۸    فلاحی ۲مرکزدرمانی رضا
۱۶ انجمن حمایت ازبیماران سرطانی ۳۵۲۳۵۴۷۷    فلاحی ۲مرکزدرمانی رضا
۱۷ انجمن حمایت ازبیماران سرطانی ۳۵۲۳۵۴۷۶    فلاحی ۲مرکزدرمانی رضا
۱۸ انجمن حمایت ازبیماران سرطانی ۳۵۲۳۵۴۷۵    فلاحی ۲مرکزدرمانی رضا
۱۹ انجمن حمایت ازبیماران کلیوی [۴خط] ۳۸۴۱۸۱۳۰    احمدآبادنبش قائم
۲۰ انجمن حمایت ازبیماریهای سرطانی ۳۵۲۳۶۰۰۷    شریعتی ۴۵بعدشهرداری انجمن حمای
۲۱ انجمن حمایت ازبیماریهای سرطانی ۳۵۲۳۶۰۰۶    شریعتی ۴۵بعدشهرداری انجمن حمای
۲۲ انجمن حمایت ازبیماریهای سرطانی ۳۵۲۳۶۰۰۵    شریعتی ۴۵بعدشهرداری انجمن حمای
۲۳ انجمن حمایت ازجذامیان ۳۷۳۱۲۴۳۷    مطهری شمالی
۲۴ انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان ۳۸۴۸۸۴۲۴    سنابادخیابان سنایی
۲۵ انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان ۳۸۴۸۸۴۲۲    سنابادخیابان سنایی
۲۶ انجمن حمایت اززندانیان[۳خط] ۳۷۲۴۱۸۰۱    مطهری جنوبی-کاشف شرقی پ ۱۹
۲۷ انجمن خدمات زیارتی خراسان[۶خط] ۳۸۵۱۹۹۵۵    بهاربین بیمارستان امام رض
۲۸ انجمن خوش نویسان [۲خط] ۳۶۰۹۰۵۵۰    داخل پارک ملت
۲۹ انجمن خوش نویسان ایران ۳۵۲۳۰۱۲۵    بل فلاحی
۳۰ انجمن خوش نویسان نوین ۳۸۴۶۸۵۸۲    قائم
۳۱ انجمن خوش نویسان نوین ۳۸۴۶۸۵۸۱    قائم
۳۲ انجمن خوش نویسان نوین ۳۸۴۶۸۵۸۱-۲    بین شیرین وراهنمایی ساختمان شکور
۳۳ انجمن داروسازان خراسان ۳۷۶۴۷۰۷۲    بل سجادبزرگمهر
۳۴ انجمن دوقلوهاشهرمشهد ۳۷۱۲۱۶۷۸    توحید
۳۵ انجمن سینمای جوانان ۳۶۰۹۴۰۳۹    بل امامت
۳۶ انجمن شرکتهای حمل وفراوردههای نفتی وگازی ۳۳۸۲۲۴۸۸    عسگریه جنب شرکت نفت
۳۷ انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی ۳۸۷۱۸۱۹۱    بین م تلویزی
۳۸ انجمن صنفی انبوه سازان مسکن ۳۷۱۲۶۳۸۹    بل قرنی
۳۹ انجمن صنفی اورژانس ۱۱۵ ۳۷۶۶۴۱۱۵    بلوارفرامرزعباسی
۴۰ انجمن صنفی پرسنل فنی داروخانه ها ۳۷۶۸۹۴۹۳    بل فردوسی مهدی
۴۱ انجمن صنفی تانیر ۳۸۶۴۵۲۲۲    بل ۷تیر
۴۲ انجمن صنفی جایگاه داران ۳۶۰۴۷۳۶۸    بین معلم ۲۰و۲۲
۴۳ انجمن صنفی جایگاه داران ۳۶۰۴۷۱۶۸    بین معلم ۲۰و۲۲
۴۴ انجمن صنفی جایگاه داران پمپ بنزین خراسان ۳۶۰۵۷۲۹۴    بل معلم
۴۵ انجمن صنفی حمل نقل بین المللی [۲خط] ۳۸۷۹۵۳۳۵    رضاشهرملکا
۴۶ انجمن صنفی حمل ونقل .موسسات[۳خط] ۳۸۷۹۲۱۳۰    نوفل لوشاتو
۴۷ انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان [۴خط] ۳۸۷۹۵۹۹۱    رضاشهرانوری
۴۸ انجمن صنفی دفاترپیشخوان دولت ۳۸۹۰۰۲۷۳    قائم مقام فراهانی
۴۹ انجمن صنفی دفاترپیشخوان دولت ۳۸۹۰۰۲۷۱    قائم مقام فراهانی
۵۰ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۴    نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۵۱ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۳    نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۵۲ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۲    نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۵۳ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۱    نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۵۴ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۰    بین مدرس ۱و۳جنب بانکسپه اداره
۵۵ انجمن صنفی رانندگان کامیون [۴خط] ۳۳۹۲۸۲۷۰    ج سردخانه پایانه بار
۵۶ انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان ۳۸۵۵۴۵۵۰    امام خمینی مقابل دارایی خانه ملک
۵۷ انجمن صنفی سی ان جی [CNG] ۳۷۶۶۱۰۹۰    بل سجادبزرگمهر
۵۸ انجمن صنفی شرکت فراورده های نفتی ۳۳۴۴۵۵۷۵    حافظ
۵۹ انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ۳۸۷۹۲۱۲۳    نوفل لوشاتو
۶۰ انجمن صنفی شرکتهای خدماتی واداری ۳۸۴۶۷۹۰۶    احمدآبادناصرخسرو
۶۱ انجمن صنفی شرکتهای خدماتی واداری ۳۸۴۶۷۹۰۵    احمدآبادناصرخسرو
۶۲ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۵    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۶۳ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۴    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۶۴ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۳    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۶۵ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۲    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۶۶ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۱۰    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۶۷ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۱    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۶۸ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۹    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۶۹ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۰    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۷۰ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۸    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۷۱ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۷    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۷۲ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۶    حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۷۳ انجمن صنفی فراوردهای نفتی وگازی ۳۳۴۴۴۷۸۳    کوشش
۷۴ انجمن صنفی مهندسان مشاور ۳۸۷۱۸۱۴۴    بزرگراه کلانتری مج آبادگران انجم
۷۵ انجمن صنفی مهندسان مشاور ۳۸۷۱۸۱۴۳    بزرگراه کلانتری مج آبادگران انجم
۷۶ انجمن صنفی مهندسان مشاور ۳۸۷۱۸۱۴۲    بزرگراه کلانتری مج آبادگران انجم
۷۷ انجمن صنفی مهندسی ایمنی وبهداشت ۳۷۵۳۷۳۵۷    شفا۱ر۲۲
۷۸ انجمن صنفی کارخانجات آردخراسان ۳۷۶۵۷۸۳۲    بل صادقی آپادانا
۷۹ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۳    بل قرنی
۸۰ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۲    بل قرنی
۸۱ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۱    بل قرنی
۸۲ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۰    بل قرنی
۸۳ انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی مهندسی ۳۸۴۳۶۶۳۸    احمدآبادناصرخسرو
۸۴ انجمن صنفی کارگران استان .کانون ۳۷۶۸۰۳۰۴    بل فردوسی مهدی
۸۵ انجمن صنفی کارگران ساختمانی ۳۲۱۴۳۷۷۷    طبرسی
۸۶ انجمن صنفی کارگران ساختمانی ۳۲۱۹۳۸۴۸    طبرسی
۸۷ انجمن صنفی کارگری وگچ کاران مشهد ۳۲۱۴۲۵۴۸    طبرسی
۸۸ انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه[۲خط] ۳۷۵۱۶۸۴۷    بل شفا
۸۹ انجمن صنفی کامیون داران حمل ونقل بین المللی ۳۳۹۳۰۸۶۸    ش طرق
۹۰ انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه[۲خط] ۳۷۶۱۷۹۹۲    بل سجاد
۹۱ انجمن فرهنگیان خراسان ۳۲۲۲۲۱۳۳    امام خمینی
۹۲ انجمن متخصصین علوم دامی[۲خط] ۳۶۰۶۹۳۳۷    آزادشهراما
۹۳ انجمن مدیران صنایع خراسان ۳۸۴۴۴۲۱۱    نبش منتظری ۷مجتمع سابکو–
۹۴ انجمن مدیریت ایران واحدخراسان ۳۸۴۶۷۸۲۱    احمدآباد
۹۵ انجمن مشاوران مدیریت ایران ۳۸۴۷۲۹۰۹    احمدآبادک پاستور۱ساختمان
۹۶ انجمن معلمان فیزیک خراسان ۳۲۲۳۱۰۲۳    امام خمینی س
۹۷ انجمن مهندسان برق خراسان ۳۷۶۳۷۰۰۴    بل ارشاد
۹۸ انجمن نظام معماران تجربی ۳۸۹۳۵۵۵۲    بل وکیل آباد
۹۹ انجمن نظام معماران تجربی ۳۸۹۳۵۵۵۱    بل وکیل آباد
۱۰۰ انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش ۳۳۴۴۲۰۳۷    گاراژدارها
۱۰۱ انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی ۳۸۷۱۸۱۹۱                   بین م تلویزی
۱۰۲ انجمن شرکتهای مسافربری .رشیدغفوری فرگی ۵۵۲۴۰۶۰۲                    بل مطهری
۱۰۳ انجمن شرکتهای مسافربری .رشیدغفوری فرگی ۵۵۲۴۰۶۰۱                    بل مطهری
۱۰۴ انجمن صنفی آموزشگاه آزاد ۴۷۲۳۱۱۲۵                    خیام
۱۰۵ انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد ۵۲۵۳۲۵۲۲                    جامی
۱۰۶ انجمن صنفی انبوه سازان مسکن ۳۷۱۲۶۳۸۹                   بل قرنی
۱۰۷ انجمن صنفی اورژانس ۱۱۵ ۳۷۶۶۴۱۱۵                   بلوارفرامرزعباسی
۱۰۸ انجمن صنفی پرسنل فنی داروخانه ها ۳۷۶۸۹۴۹۳                   بل فردوسی مهدی
۱۰۹ انجمن صنفی تانیر ۳۸۶۴۵۲۲۲                   بل ۷تیر
۱۱۰ انجمن صنفی جایگاه داران ۳۶۰۴۷۳۶۸                   بین معلم ۲۰و۲۲
۱۱۱ انجمن صنفی جایگاه داران ۳۶۰۴۷۱۶۸                   بین معلم ۲۰و۲۲
۱۱۲ انجمن صنفی جایگاه داران پمپ بنزین خراسان ۳۶۰۵۷۲۹۴                   بل معلم
۱۱۳ انجمن صنفی جوشکاران اسکلت ساز ۴۷۲۳۸۹۵۰                    فرهنگیان ۳اول بل سجاد
۱۱۴ انجمن صنفی حمل نقل بین المللی [۲خط] ۳۸۷۹۵۳۳۵                   رضاشهرملکا
۱۱۵ انجمن صنفی حمل ونقل ۵۷۲۲۲۲۶۲                    سه راهی نوقاب
۱۱۶ انجمن صنفی حمل ونقل ۵۷۲۳۱۳۲۰                    سه راهی نوقاب
۱۱۷ انجمن صنفی حمل ونقل ۵۷۲۳۱۳۳۰                    سه راهی نوقاب
۱۱۸ انجمن صنفی حمل ونقل .موسسات[۳خط] ۳۸۷۹۲۱۳۰                   نوفل لوشاتو
۱۱۹ انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان [۴خط] ۳۸۷۹۵۹۹۱                   رضاشهرانوری
۱۲۰ انجمن صنفی حمل ونقل کالای داخلی ۵۲۳۲۸۳۴۲                    بل مدرس روبروشرکت گازانجمن ص
۱۲۱ انجمن صنفی دفاترپیشخوان دولت ۳۸۹۰۰۲۷۳                   قائم مقام فراهانی
۱۲۲ انجمن صنفی دفاترپیشخوان دولت ۳۸۹۰۰۲۷۱                   قائم مقام فراهانی
۱۲۳ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۴                   نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۱۲۴ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۳                   نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۱۲۵ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۲                   نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۱۲۶ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۱                   نبش مدرس ۳جنب بانکسپه اداره ک
۱۲۷ انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی ۳۲۲۸۱۸۳۰                   بین مدرس ۱و۳جنب بانکسپه اداره
۱۲۸ انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاد ۴۴۲۰۱۹۸۹                    ش صنعتی فرودگاه انجمن صنفی ران
۱۲۹ انجمن صنفی رانندگان کامیون [۴خط] ۳۳۹۲۸۲۷۰                   ج سردخانه پایانه بار
۱۳۰ انجمن صنفی رانندگان کامیونداران ۵۲۲۷۲۹۵۰                    ابتداجاده رباطسفلی -تعاونی کا
۱۳۱ انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان ۳۸۵۵۴۵۵۰                   امام خمینی مقابل دارایی خانه ملک
۱۳۲ انجمن صنفی سی ان جی [CNG] ۳۷۶۶۱۰۹۰                   بل سجادبزرگمهر
۱۳۳ انجمن صنفی شرکت حمل ونقل پایانه ۵۴۵۵۵۵۶۴                    کیلومتر۲جاده خواف
۱۳۴ انجمن صنفی شرکت فراورده های نفتی ۳۳۴۴۵۵۷۵                   حافظ
۱۳۵ انجمن صنفی شرکت هاوباسکول پایانه ۵۴۵۵۵۵۶۹                    کیلومتر۲جاده خواف
۱۳۶ انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ۵۲۵۳۰۳۸۰                    غلامزاده
۱۳۷ انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ۵۴۵۵۵۴۴۷                    —
۱۳۸ انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ۵۴۵۵۵۴۴۶                    جاده خوافپایانه فرمان آباد-
۱۳۹ انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ۳۸۷۹۲۱۲۳                   نوفل لوشاتو
۱۴۰ انجمن صنفی شرکتهای خدماتی واداری ۳۸۴۶۷۹۰۶                   احمدآبادناصرخسرو
۱۴۱ انجمن صنفی شرکتهای خدماتی واداری ۳۸۴۶۷۹۰۵                   احمدآبادناصرخسرو
۱۴۲ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۵                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۴۳ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۴                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۴۴ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۳                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۴۵ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۲                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۴۶ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۱۰                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۴۷ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۱                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۴۸ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۹                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۴۹ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۰                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۵۰ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۸                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۵۱ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۷                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۵۲ انجمن صنفی شرکتهای مسافربرمشهد ۳۸۵۵۳۴۰۶                   حمیدیه ۳۰بعد۳راه اول
۱۵۳ انجمن صنفی شرکتهای مسافربری ۵۲۵۳۷۲۷۳                    ترمینال
۱۵۴ انجمن صنفی فراوردهای نفتی وگازی ۳۳۴۴۴۷۸۳                   کوشش
۱۵۵ انجمن صنفی فرهنگیان نیشابور ۴۲۲۴۵۷۵۰                    قائم شمالی
۱۵۶ انجمن صنفی مهندسان مشاور ۳۸۷۱۸۱۴۴                   بزرگراه کلانتری مج آبادگران انجم
۱۵۷ انجمن صنفی مهندسان مشاور ۳۸۷۱۸۱۴۳                   بزرگراه کلانتری مج آبادگران انجم
۱۵۸ انجمن صنفی مهندسان مشاور ۳۸۷۱۸۱۴۲                   بزرگراه کلانتری مج آبادگران انجم
۱۵۹ انجمن صنفی مهندسی ایمنی وبهداشت ۳۷۵۳۷۳۵۷                   شفا۱ر۲۲
۱۶۰ انجمن صنفی کارخانجات آردخراسان ۳۷۶۵۷۸۳۲                   بل صادقی آپادانا
۱۶۱ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۳                   بل قرنی
۱۶۲ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۲                   بل قرنی
۱۶۳ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۱                   بل قرنی
۱۶۴ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان ۳۷۱۲۷۱۴۰                   بل قرنی
۱۶۵ انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی مهندسی ۳۸۴۳۶۶۳۸                   احمدآبادناصرخسرو
۱۶۶ انجمن صنفی کارگران استان .کانون ۳۷۶۸۰۳۰۴                   بل فردوسی مهدی
۱۶۷ انجمن صنفی کارگران ساختمانی ۳۲۱۴۳۷۷۷                   طبرسی
۱۶۸ انجمن صنفی کارگران ساختمانی ۳۲۱۹۳۸۴۸                   طبرسی
۱۶۹ انجمن صنفی کارگران ورانندگان ۴۷۲۳۶۷۳۶                    کمربندی پایانه مسافربری شماره
۱۷۰ انجمن صنفی کارگری وگچ کاران مشهد ۳۲۱۴۲۵۴۸                   طبرسی
۱۷۱ انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه[۲خط] ۳۷۵۱۶۸۴۷                   بل شفا
۱۷۲ انجمن صنفی کامیون داران حمل ونقل بین المللی ۳۳۹۳۰۸۶۸                   ش طرق
۱۷۳ انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه[۲خط] ۳۷۶۱۷۹۹۲                   بل سجاد
۱۷۴ انجمن فرهنگی اجتماعی حمایت ازبانوان ۴۷۲۳۳۴۰۰                    ناصرخسرونبش چ دوم سمت چپ
۱۷۵ انجمن فرهنگیان خراسان ۳۲۲۲۲۱۳۳                   امام خمینی
۱۷۶ انجمن متخصصین علوم دامی[۲خط] ۳۶۰۶۹۳۳۷                   آزادشهراما
۱۷۷ انجمن متخصصین منابع کشاورزی ومنابع طبیعی ۴۴۶۶۹۷۹۳                    بل پاسداران پاسداران ۶مج امام ع
۱۷۸ انجمن مدیران صنایع . ۴۲۲۴۱۴۴۰                    قائم شمالی
۱۷۹ انجمن مدیران صنایع .تلفنخانه ۴۲۶۲۸۱۰۱ خ ولیعصرنبش ش ولیعصر۱۳ا 
۱۸۰ انجمن مدیران صنایع خراسان ۳۸۴۴۴۲۱۱  نبش منتظری ۷مجتمع سابکو–
۱۸۱ انجمن مدیریت ایران واحدخراسان ۳۸۴۶۷۸۲۱  احمدآباد
۱۸۲ انجمن مشاوران مدیریت ایران ۳۸۴۷۲۹۰۹  احمدآبادک پاستور۱ساختمان
۱۸۳ انجمن معلمان فیزیک خراسان ۳۲۲۳۱۰۲۳  امام خمینی س
۱۸۴ انجمن معلولین ۴۳۳۳۵۳۷۰   طالقانی
۱۸۵ انجمن معلولین شهرستان سبزوار ۴۴۲۴۵۵۱۱   م ۳گوش جامعه
۱۸۶ انجمن معلولین شهرستان سبزوار ۴۴۲۴۳۸۸۸   م ۳گوش جامعه
۱۸۷ انجمن معلولین نشاط ۵۷۷۲۹۶۵۵   امام
۱۸۸ انجمن مهندسان برق خراسان ۳۷۶۳۷۰۰۴  بل ارشاد
۱۸۹ انجمن نابینایان ۴۳۳۵۵۵۶۶   ۱۷شهریور
۱۹۰ انجمن نابینایان ۵۵۲۴۲۱۴۴   ترابی
۱۹۱ انجمن نابینایان سربداران ۴۴۲۴۳۰۸۸   کاشفی ۱۳
۱۹۲ انجمن نابینایان سربداران ۴۴۲۴۳۰۸۷   کاشفی ۱۳
۱۹۳ انجمن ناشنوایان ۴۴۲۳۳۳۹۷   بیهق نبش خ بسیج
۱۹۴ انجمن نظارت براتحادیه ها ۴۴۶۴۵۳۱۱   علامه طباطبایی
۱۹۵ انجمن نظام معماران تجربی ۳۸۹۳۵۵۵۲  بل وکیل آباد
۱۹۶ انجمن نظام معماران تجربی ۳۸۹۳۵۵۵۱  بل وکیل آباد
۱۹۷ انجمن نمایش ۴۲۲۱۴۱۲۲   —
۱۹۸ انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش ۳۳۴۴۲۰۳۷  گاراژدارها
۱۹۹ انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش ۳۳۴۴۳۴۴۴  ه گاراژدارهانبش خ دهم مقابل بانک صادرات پ۳۲۱ط همکف
۲۰۰ انجمن هنرهای تجسمی ۵۵۲۳۷۱۹۹   بل جمهوری
۲۰۱ انجمن هیپوتیزم بالینی خراسان ۳۶۰۹۹۱۹۹ بل وکیل آبادخ مدرس
۲۰۲ انجمن کارفرمایی شرکتهای حمل ونقل فراو ۳۳۸۲۲۲۴۷ ش عسگریه
۲۰۳ انجمن کارگران نانوا ۴۴۴۵۷۴۹۱  جعفرآباددستغیب ۶-۱۸ متری طال
۲۰۴ انجمن کتابخانه عمومی .دبیرخانه ۵۲۲۴۹۰۶۸  باغملی -جنب اداره ارشاد
۲۰۵ انجمن کتابخانه ها.دبیرخانه ۴۴۴۵۵۱۶۰  بسیج


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *