آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست بهزیستی شهرستان تربت حیدریه

لیست بهزیستی شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۹۲۵۹۰ شهرک
۲ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۲۶۴۹۰ خ شهیدبهشتی
۳ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۲۶۴۸۹ خ شهیدبهشتی
۴ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۴۵۹۱ روحبخش
۵ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۵۹۷۱ روحبخش
۶ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۹۵۱۱ بهشتی
۷ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۸۹۹۵ بهشتی
۸ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۸۹۹۳ بهشتی
۹ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۲۱۱۰۱ روحبخش
۱۰ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۴۰۳۴۳ بهشتی اداره بهزیستی شهرستان تر
۱۱ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۶۹۱۹ بهشتی اداره بهزیستی شهرستان تر
۱۲ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۶۹۱۶ بهشتی اداره بهزیستی شهرستان تر
۱۳ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۶۸۸۰ بهشتی اداره بهزیستی شهرستان تر
۱۴ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۶۸۷۴ بهشتی اداره بهزیستی شهرستان تر
۱۵ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۴۰۳۴۷ بهشتی اداره بهزیستی شهرستان تر
۱۶ بهزیستی خانه سالمندان ۵۲۲۲۱۵۲۸ بازارروز
۱۷ بهزیستی سازمان زنان ۵۲۲۲۲۴۲۰ طالقانی
۱۸ بهزیستی فیزیوتراپی اداره بهزیستی ۵۲۲۲۵۰۱۴ خ بهشتی -روبرودرمانگاه ۲۲بهمن
۱۹ بهزیستی مرکزاختلالات یادگیری ۵۲۲۷۰۷۳۶ فردوسی جنوبی
۲۰ بهزیستی مرکزتوانبخشی امام سجاد ۵۲۲۹۵۵۷۱ شهرک
۲۱ بهزیستی مرکزمشاوره بهزیستی ۵۲۲۴۲۲۷۳ کاشانی

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *