صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست بیمارستان های شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست بیمارستان های شهرستان تربت حیدریه


لیست بیمارستان های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۲۶۰۱۶ قره نی
۲ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۰۹۳ قره نی
۳ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۰۹۱ قره نی
۴ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۰۹۲ قره نی
۵ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۲۶۰۱۷ قره نی
۶ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۲۶۰۱۸ قره نی
۷ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۲۶۰۱۹ قره نی
۸ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۲۶۰۲۰ قره نی
۹ بیمارستان ارتش ۵۲۲۸۲۹۳۰ بلوارشهیدقرنی
۱۰ بیمارستان ارتش ۵۲۲۸۲۸۹۶ قره نی
۱۱ بیمارستان ارتش ۵۲۲۸۲۸۹۵ قره نی
۱۲ بیمارستان ارتش ۵۲۲۸۲۸۹۱ بلوارقرنی -بین قرنی ۱۷و۱۹
۱۳ بیمارستان ارتش ۵۲۲۸۲۸۸۱ بلوارقرنی -بین قرنی ۱۷و۱۹
۱۴ بیمارستان ارتش ۵۲۲۸۲۸۲۲ بلوارقرنی -بین قرنی ۱۷و۱۹
۱۵ بیمارستان ارتش .تدارکات ۵۲۲۸۲۷۸۴ خ قره نی -بیمارستان ارتش
۱۶ بیمارستان رازی .تلفنخانه ۵۲۲۳۵۰۱۵ خ خرمشهرجنب ترمینال–
۱۷ بیمارستان رازی .تلفنخانه ۵۲۲۳۵۰۱۴ خ خرمشهرجنب ترمینال–
۱۸ بیمارستان رازی .تلفنخانه ۵۲۲۳۵۰۱۳ خ خرمشهرجنب ترمینال–
۱۹ بیمارستان رازی .تلفنخانه ۵۲۲۳۵۰۱۲ خ خرمشهرجنب ترمینال–
۲۰ بیمارستان رازی .تلفنخانه ۵۲۲۳۵۰۱۸ خ خرمشهرجنب ترمینال–
۲۱ بیمارستان رازی .تلفنخانه ۵۲۲۳۵۰۱۷ خ خرمشهرجنب ترمینال–
۲۲ بیمارستان رازی .تلفنخانه ۵۲۲۳۵۰۱۶ خ خرمشهرجنب ترمینال–
۲۳ بیمارستان رازی .حراست وروابطعمومی ۵۲۲۴۰۴۲۱ ۲۲بهمن
۲۴ بیمارستان رازی .حراست وروابطعمومی ۵۲۲۴۰۴۲۰ ۲۲بهمن
۲۵ بیمارستان رازی .حراست وروابطعمومی ۵۲۲۳۰۶۲۵ خ بلوارامام رضا
۲۶ بیمارستان رازی .نوبت دهی ۵۲۲۲۵۰۱۲ کمربندی

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *