صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست تربیت بدنی ها و باشگاههای شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست تربیت بدنی ها و باشگاههای شهرستان سبزوار

دانلود لیست تربیت بدنی ها و باشگاههای شهرستان سبزوار

لیست تربیت بدنی ها و باشگاههای شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرارمغان خشنود ۲۰م کاوه
۲ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرارکیده چهارسونالوکس
۳ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرسیمرغ هویزه ۴۴
۴ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرسینا ش توحید
۵ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرشهرداری ناوی فریبرز روبروی راهنمایی رانندگی
۶ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرشهیدچمران بل توحیدشهرربروی gnc
۷ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرشهیدچمران آموزش وپرورش بل توحیدشهرروبروی منابع روستا
۸ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرشهیدچمران آموزش وپرورش بل توحیدشهرروبروی منابع روستا
۹ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرشهیدچمران آموزش وپرورش بل توحیدشهرروبروی منابع روستا
۱۰ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرشهیدچمران آموزش وپرورش بل توحیدشهرروبروی منابع روستا
۱۱ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرشهیدچمران آموزش وپرورش بل توحیدشهرروبروی منابع روستا
۱۲ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرمظهری م امام حسین
۱۳ تربیت بدنی هیئت   باشگاه آرامش خلاقیوگا انقلاب
۱۴ تربیت بدنی هیئت   باشگاه اموربانوان بیهق
۱۵ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه آران آقایان شهربازی
۱۶ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه آران بانوان ۴۲م انقلاب بوستانی
۱۷ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه ارغوان طالقانی
۱۸ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه ارغوان طالقانی
۱۹ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه ارغوان طالقانی
۲۰ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه امید چ بازارروزروبروی شرکت زمزم
۲۱ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه پولادبدنسازی م فرمانداری جنب مج پزشکی امین
۲۲ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه پینت بال زوم توحیدشهر
۲۳ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه تختی افسر
۲۴ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه ثامن الحجج فرهنگی ورزشی ۴۲م انقلاب ثامن الحجج
۲۵ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه ثامن الحجج فرهنگی ورزشی ۴۲م انقلاب موسسه ثامن الحجج
۲۶ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه جاوید بهارنبش بهار۱۳
۲۷ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه دناآزادمنجیری آخرعظیمیان ۴۰متری -جنب کاروا
۲۸ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه سلامت م مادر
۲۹ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه سلامت ۱۷شهریور
۳۰ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه سوم شعبان سوارکاری بل سپاه
۳۱ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه شهروندورزشی بیهق
۳۲ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه عمران کیاستی باغ ملی
۳۳ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه فرهنگیان هندبال بتول ترابی طباطبایی
۳۴ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه مرواریدکویرسوارکاری ج تهران
۳۵ تربیت بدنی هیئت   باشگاه باشگاه نشاطبانوان کاشفی شمالی
۳۶ تربیت بدنی هیئت   باشگاه بیلیارد تخت طاوس م شهربانی
۳۷ تربیت بدنی هیئت   باشگاه پوریای ولی فیاض
۳۸ تربیت بدنی هیئت   باشگاه تربیت بدنی بیهق
۳۹ تربیت بدنی هیئت   باشگاه ذوالفقار م زند
۴۰ تربیت بدنی هیئت   باشگاه رئیس بیهق
۴۱ تربیت بدنی هیئت   باشگاه سالن تیراندازی شهدای امام
۴۲ تربیت بدنی هیئت   باشگاه سالن شهرداری جانبازان
۴۳ تربیت بدنی هیئت   باشگاه سالن شهرداری جانبازان
۴۴ تربیت بدنی هیئت   باشگاه سالن شهیدمشکانی کاشفی
۴۵ تربیت بدنی هیئت   باشگاه سالن ورزشی تختی
۴۶ تربیت بدنی هیئت   باشگاه سربداران م اسرار
۴۷ تربیت بدنی هیئت   باشگاه سربداران تربیت بدنی ش توحید
۴۸ تربیت بدنی هیئت   باشگاه فنی حرفه ای ششتمد ۲۰۵۷
۴۹ تربیت بدنی هیئت   باشگاه مجتمع ورزشی کارگران اتوبان
۵۰ تربیت بدنی هیئت   باشگاه هیئت کشتی سبزوار م ارشاد
۵۱ تربیت بدنی هیئت   باشگاه هیئت کوهنوردی سبزوار کاشفی جنوبی سالن مشکانی
۵۲ تربیت بدنی هیئت   باشگاه ورزش وجوانان بیهق
۵۳ تربیت بدنی هیئت   باشگاه ورزشهای روستایی بیهق
۵۴ تربیت بدنی هیئت   باشگاه ولیعصر بیهق
دانلود لیست تربیت بدنی ها و باشگاههای شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *