صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست داروخانه های شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست داروخانه های شهرستان تربت حیدریه


لیست داروخانه های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ داروخانه اسلامیان ۵۲۲۲۴۴۲۴ فردوسی جنوبی
۲ داروخانه امام خمینی (ره ) ۵۲۲۲۶۰۱۴ فردوسی
۳ داروخانه انضباطی ۵۲۲۴۲۵۱۱ شیرچهارسوق
۴ داروخانه بهاری .دستخوش ۵۲۲۲۸۳۴۳ فردوسی
۵ داروخانه توکلی ۵۲۲۴۲۵۹۵ فردوسی
۶ داروخانه جعفرزاده ۵۲۲۴۸۶۰۰ کاشانی
۷ داروخانه حبیبی ۵۲۲۹۳۴۰۴ شهرک
۸ داروخانه خطیبی ۵۲۲۲۳۴۵۷ فردوسی
۹ داروخانه خوش آهنگ ۵۲۲۲۱۸۶۰ فردوسی
۱۰ داروخانه درمانگاه موسی بن جعفر.پوردایی ۵۲۲۳۳۹۶۰ فردوسی -۴۳داروخانه شبانه روزی
۱۱ داروخانه ربانی ۵۲۲۲۸۸۸۵ فردوسی
۱۲ داروخانه ربانی .قرایی ۵۲۲۲۸۸۰۳ فردوسی شمالی
۱۳ داروخانه رضایی قرایی ۵۲۲۴۹۵۴۷ شیرچهارسوق
۱۴ داروخانه رضایی قرایی ۵۲۲۲۰۷۸۶ شیرچهارسوق
۱۵ داروخانه زارعی قوزانی .دکتر ۵۲۲۲۹۵۹۵ فردوسی جنب درمانگاه
۱۶ داروخانه فریفته ۵۲۲۳۳۲۳۳ فردوسی
۱۷ داروخانه فلاح ۵۲۲۳۳۱۳۵ کوی نمدمالها
۱۸ داروخانه فلاح ۵۲۲۲۳۹۲۵ کمسجدجامع
۱۹ داروخانه گل نژاد ۵۲۲۲۷۶۲۲ فردوسی جنوبی -ککفش بلا
۲۰ داروخانه محققی .محمدزاده ۵۲۲۴۹۳۷۲ طالقانی
۲۱ داروخانه مساعدی ۵۲۲۲۶۰۸۰ کاشانی
۲۲ داروخانه مقدم نیا ۵۲۲۳۶۰۹۰ طالقانی .داروخانه دکترمقدم
۲۳ داروخانه مهرپرور ۵۲۲۳۶۵۶۷ فردوسی -کوچه مجاوربانکملی مرک
۲۴ داروخانه موسوی ۵۲۲۴۳۷۴۶ فرمانداری -جنب مسجدصدر

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *