صفحه اصلی / لیست شیراز / لیست دفاتر خدمات مسافرتی شیراز

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست دفاتر خدمات مسافرتی شیراز

لیست دفاتر خدمات مسافرتی شیراز

ردیف نام تلفن نمابر آدرس
۱ آر ابان ۶۳۰۰۷۵۲ ۶۳۰۰۷۵۲ شیراز، فرهنگ شهر، ا ستگاه ۱۱
۲ آر و گشت ۲۲۲۸۹۵۹ ۲۲۲۸۱۶۴ شیراز، هتل آر وبرزن
۳ آزادگان ۶۲۷۸۱۰۶/۶ ۶۲۶۶۱۳۲ شیراز، م دان دانشجو
۴ ارم گشت ۲۳۵۴۷۹۸ ۲۳۵۴۷۹۸ شیراز، خ مرداد، جنب بانک ملت
۵ ارمغان ۶۲۵۸۷۸۹-۸۶ ۶۲۵۸۷۸۹ شیراز، معال آباد، ساختمان الوند
۶ اسپار ۶۲۶۱۷۴۶ ۶۲۶۹۴۸۹ شیراز، بولوار مطهری، زرگری سابق، روبروی مطب دکتر رجا ی
۷ اورال ۲۳۵۶۹۳۳/۲ ۲۳۵۹۸۲۹ شیراز، خ ابان انقلاب(مش رفاطمی)، روبروی پاساژ قائم
۸ باراندازان شیراز پرواز ۸۲۰۶۵۲۱/۱ ۸۲۱۵۶۶۸ شیراز، بلوار ام ر کب ر، جنب خسازی
۹ بلند آسمان پارسه ۲۳۴۴۸۹۳ ۲۳۴۴۲۹۳ شیراز، خ ۲۰ متری س نما سعدی روبروی ب مه دانا
۱۰ بهار سبز پارس ۲۲۸۵۷۲۵ ۲۲۸۵۷۲۵ شیراز، خ عف ف آباد، ساختمان آر ا، طبقه ۲
۱۱ پارس مسافر ۲۲۴۰۶۴۵/۲ ۲۲۲۹۶۹۳ شیراز، خ ابان زند، جنب س نما ا ران
۱۲
۱۳ ۰/۰۹۱۷۱۱۲
۱۴ پ ارساناتور ۲۳۳۲۹۸۲/۲ ۲۳۳۲۹۸۲ شیراز، ب ن چهار راه گمرک و باسکول نادر، جنب مخابرات
۱۵ پارم س گشت شیراز ۲۳۳۸۲۵۷ شیراز، خ نادر، نبش کوچه ۴، ساختمان شا ان واحد ۲
۱۶ پر پرواز پارس ۲۳۳۸۸۲۱ ۲۳۳۸۸۲۱ شیراز، خ قصرالدشت، سه راه برق
۱۷ پرد س ۲۳۳۷۷۱۰

/۲۳۰۱۱۱۶/۲۳۰۱۱۱۵

۲۳۳۳۲۵۱ شیراز، خ ابان معدل، روبروی هنرستان معدل
۱۸ پرس اتور ۲۳۳۸۶۲۷ ۲۳۳۴۶۲۳ شیراز، خ ابان صورتگر، نبش خ ابان ارد بهشت
۱۹ تارخ ۲۳۰۱۳۸۱/۲ ۲۳۳۰۳۵۵ شیراز، سی متری س نما سعدی جنب داروخانه بابک
۲۰
۲۱ /۲۳۵۸۰۰۲/۲۳۵۶۴۳۸
۲۲ حقاح ۶۲۷۷۴۴۴ ۷۲۷۷۴۶۴ شیراز، خ اب وردی، جنب پمپ بنز ن
۲۳ داروان ۲۲۴۰۴۸۲-۴ ۲۲۴۰۴۸۲ شیراز، خ ابان فردوسی، مجتمع تجاری سروش، پلاک ۳۸
۲۴ دار وش س ر فارس ۲۳۰۴۱۵۰/۲ ۲۳۰۴۱۵۰ شیراز، خ صورتگر، نبش خ معدل، جنب کالای پزشکی صاحب الزمان
۲۵ دراک ۲۳۳۸۸۳۶

/۲۳۵۴۱۴۲-۲۳

۲۳۰۰۶۹۹/۲۳۱ شیراز، خ ابان فلسط ن، چهار راه هدا ت
۲۶ دن ا گستر ۷۲۶۰۹۹۹ ۷۲۶۰۹۹۹ شیراز، بلوار مدرس، ا ستگاه کاوه، روبروی فروشگاه رفاه
۲۷ د ار مهر ۸۲۲۷۴۵۵ ۸۲۲۷۴۵۵ شیراز، چهار راه ر شمک، ساختمان تجاری در س
۲۸ رخش ۸۲۰۴۰۳۰/۸۲۰۴۰۴۰-۵۰ ۸۳۰۹۰۸۸ شیراز، خ ابالن شمس تبر زی، سه راه بهار
۲۹ رهپو ان فارس مهاجر ۶۲۹۳۱۹۱-۴ ۶۲۹۳۱۹۱-۴ شیراز، م دان دانشجو
۳۰ روزهای تاپ ک ۶۲۴۳۵۴۹ ۶۲۴۳۵۴۹ شیراز، خ معال آباد، مجتمع گاندی
۳۱ ر اح ن ۲۳۰۰۴۴۳/۲ ۲۳۳۶۶۵۳ شیراز، ابتدای ملاصدرا، روبروی خ ابان هدا ت
۳۲ ساحل طلا ی ۶۲۵۶۸۹۰ ۶۲۷۷۰۱۲/۶۲۷ شیراز، بلوار معالی آباد، پاساژ گاندی
۳۳ ساراتور ۲۲۲۴۸۶۵-۶ ۲۲۲۴۸۶۵ شیراز، خ ش د دستغ ب، نرس ده به حرم شاهچراغ
۳۴ سپ ده پرواز ۶۲۷۵۰۳۱-۳ ۶۲۶۷۹۰۵ شیراز، خ ابان قصرالدشت، خ ابان عف ف آباد، جنب بانک ملت
۳۵ ستارگان ۶۲۳۷۱۵۸ شیراز، شهرک ش د باهنر، بلوار سی متری ش د خل ل زارع
۳۶ ستاره پرواز ۲۳۰۱۵۱۱-۱۲/۲۳۰۶۹۵۲ ۲۳۰۶۹۵۲ شیراز، خ ابان قصرالدشت، خ ابان برق، روبروی صاحب د وانی
۳۷ ستاره گشت آسمان شیراز ۲۳۰۵۶۰۰ شیراز، خ قصرالدشت، پاساژ ولی عصر، طبقه دوم
۳۸ سماء ۲۳۰۸۸۵۲-۴/۶۲۷۴۵۳۵ ۲۳۰۸۸۵۲-۴/۲۳۵۸۴۱۵ شیراز، خ ابان ملاصدرا، نرس ده به خ ابان حک می
۳۹ سمند ۶۳۱۷۴۷۴ ۶۳۱۶۶۱۱ شیراز، جنب فروشگاه رفاه
۴۰ سومر گشت پارس ۲۲۲۹۳۹۹ ۲۲۲۹۳۹۹ شیراز، خ فردوسی، مجتمع تجاری سروش
۴۱ س ر فارس ۲۳۰۹۹۸۴/۲ ۲۳۵۸۲۳۹ شیراز، خ س د جمال الد ن اسدآبادی، جنب شرکت عمران و توسعه فارس
۴۲ شناسا ۹/۱۷۱E+09 ۲۲۲۰۰۲۸ شیراز، سه راه طالقانی، پاساژ اسلامی، طبقه فوقانی
۴۳ ش ده ۷۲۰۴۰۰۰ ۷۲۰۴۰۰۰ شیراز، خ جانبازان، ب ست متری ششم جنب تاکسی تلفنی
۴۴ شیراز اکسپرس ۲۲۹۶۶۰۰

/۲۲۷۰۶۳۰/۲۲۹۶۵۸۷

۲۲۹۳۶۳۳ شیراز، خ آزادی، نبش خاکشناسی
۴۵ شیراز پرواز ۲۳۳۸۵۴۲/

۲۳۳۹۲۷۳/۲۳۵۹۲۵۸

۲۳۵۷۱۲۸ شیراز، خ اختر معدل روبروی هنرستان معدل
۴۶ شیراز تور ۲۲۲۰۵۵۹ ۲۲۴۱۲۳۴ شیراز، سه راه طالقانی، بازار زرگرها، پاساژ صادقی، طبقه دوم، پلاکهای ۳۱۵و۳۱۶
۴۷ شیراز هجرت ۶۲۷۰۳۱۶/۶۲۸۱۴۱۷

/۶۲۶۴۸۶۶/۶۲۶۸۳۰۷

۶۲۷۸۲۰۷ شیراز، خ قصردشت، چهار راه زرگری
۴۸ صفری ۲۳۵۹۵۹۸/۲ ۲۳۰۳۶۲۴/۲۳۴ شیراز، خ قصردشت، خ س د جمال الد ن اسدآبادی
۴۹ عرش پرواز ۲۳۵۸۸۹۷ شیراز، خ زند، پاساژفرجاد ان
۵۰ عرش ان ۶۳۰۸۷۵۰/۶ ۶۳۰۱۵۵۷ شیراز، فلکه معلم، فرهنگ شهر، ا ستگاه ۱۴
۵۱ علی پور ۲۳۰۸۱۹۳

/۲۳۰۴۴۰۹/۲۳۳۸۲۹۵

۲۳۳۲۰۲۲ شیراز، چهار راه خ رات، اول خ ابان وصال، نبش کوچه ۱۸
۵۲ فاخته مهر ۲۳۰۸۸۷۱-۴ ۲۳۵۳۹۷۵ شیراز، خ زند،خ ش د فق هی، پلاک ۹۴
۵۳ فارس معراج ۲۲۲۰۵۲۵-۶ ۲۲۲۰۵۲۷ شیراز، سه راه نمازی
۵۴ فارس کتا س ر ۲۳۰۵۵۵۷ شیراز، هتل پارس
۵۵ فخر شیراز ۶۲۵۹۴۱۱-۱۲-۱۳ ۶۲۵۹۴۱۱-۱۲-۱۳ شیراز، بلوار تاچارا نرس ده به ز ر گذر م رزای شیرازی، نبش کوچه وصال
۵۶ فراتور ۶۳۱۳۱۳۳-۴۰ ۶۳۱۹۰۰۰ شیراز، بلوار مدرس، آخر فضل آباد، خ فدک، نبش کوچه ۲۱۹
۵۷ فرهنگ س ر پارس ۲۳۵۹۰۹۱ ۲۳۵۹۰۹۱ شیراز، خ س نما سعدی، چهار راه مش ر نو
۵۸ گردشگران شیراز ۲۳۳۱۱۲۳/۲ شیراز، خ زند، خ رودکی، جنب هتل آپارتمان هد ش
۵۹ گشت تور ۲۳۰۱۹۰۰/۲ ۲۳۳۹۱۹۸ شیراز، خ صورتگر، نبش خ اختر معدل، طبقه همکف
۶۰ گلبانگ ۲۲۷۰۸۲۰

/۲۲۹۱۳۴۸/۲۲۹۷۳۵۱

۲۲۷۴۳۶۱ شیراز، خ خاکشناسی پلاک ۱۰
۶۱ لوتوس ۶۲۹۳۳۰۹ ۶۲۹۳۰۹۹ شیراز، بلوار زند، پاساژ فرجاد ان، طبقه دوم
۶۲ مشاور ن سفر ۶۲۸۹۸۰۰ ۶۲۸۹۸۰۰ شیراز، خ ا وردی، روبروی بانک توسعه صادرات
۶۳ مهاجران سرزم ن پارس ۷۳۰۶۰۵۱ ۷۳۰۶۰۵۱ شیراز، چهار راه پ رن ا جنب بنگاه عز زی
۶۴ مهاجری ۲۲۲۶۹۶۳

/۲۲۲۸۱۸۷/۲۲۲۰۳۵۳-۴

۲۲۲۶۳۶۶ شیراز، چهارراه زند، جنب کتابفروشی شف عی
۶۵ مهر و ماه ۲۳۳۰۷۳۷/۲ ۲۳۰۸۷۹۸/۲۳۱ شیراز، ابتدای خ ابان مش ر غربی، روبروی داروخانه رازی، ساختمان پارس
۶۶ نارون ۶۲۸۸۰۵۰ ۶۲۸۸۰۵۰ شیراز، خ بعثت، روبروی استاد وم حجاب
۶۷ نور صالح ن ۲۳۵۳۴۴۰/۱ ۲۳۳۰۲۸۴ شیراز، خ قاآنی شمالی، نبش کوی رحمت
۶۸ نوش ن ۲۳۴۲۳۴۲/۲ ۲۳۳۸۹۴۶ شیراز، خ نشاط، روبروی پارک نگ صدرا
۶۹ نوماد گشت ۲۲۷۴۶۴۱-۲/

۲۲۸۹۵۸۸/۰۹۱۷۷۱۲۹۱۴۳

۲۲۷۴۶۴۳/۲۲۷ شیراز، فلکه اطلسی، خ آر ا
۷۰ هدهد ۶۲۶۹۳۲۳ ۶۲۷۹۳۲۳ شیراز، بلوار چمران، مقابل ب مارستان حافظ
۷۱ هد ش ۶۲۹۳۷۲۹ ۶۲۹۳۷۲۹ شیراز، بلوار اب وردی، ابتدای بلوار چمران
۷۲ هفت آسمان شیراز ۲۲۹۹۷۸۸/۲ ۲۳۹۳۶۷۷ شیراز، خ ساحلی غربی، بالاتر از جهاد دانشگاهی
۷۳ هفت عرش سارا ۶۲۹۱۱۱۱ ۶۲۹۱۱۱۱ شیراز، هتل چمران
۷۴ همت س ر ۲۳۰۲۴۱۱/۲ ۲۳۰۲۴۱۱ شیراز، ابتدای ۲۰ متری س نما سعدی، ساختمان دکتر اسکندری
۷۵ اس ۲۳۰۳۴۶۰/

۲۳۰۵۶۷۴/۲۳۰۵۳۴۹-۵۰

۲۳۵۴۱۴۹ شیراز، خ وصال،شمالی، مقابل اداره کل ب مه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *