آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست دفاتر شهرستان تربت حیدریه

لیست دفاتر شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ دفتر ۰۱٫اسنادرسمی .ابراهیم پور ۵۲۲۳۳۸۸۹ کاشانی
۲ دفتر ۰۱۴٫اسنادرسمی ۵۲۲۲۹۲۶۹ فردوسی شمالی روبروی شهرداری دف
۳ دفتر ۰۱۴٫اسنادرسمی ۵۲۲۲۹۲۲۱ فردوسی شمالی روبروی شهرداری دف
۴ دفتر ۰۲٫اسنادرسمی .قربان نیامد ۵۲۲۳۱۰۵۱ جنب مسجدجامع -محضرازدواج
۵ دفتر ۰۳٫اسنادرسمی .اعلمی پور ۵۲۲۳۴۱۶۶ فردوسی -روبروی پاساژقدس -دفتر
۶ دفتر ۰۳٫اسنادرسمی .ملکی ۵۲۲۳۴۲۱۴ فردوسی
۷ دفتر ۰۴٫اسنادرسمی .نواب زاده ۵۲۲۳۱۴۰۰ جنب مخابرات
۸ دفتر ۰۵٫اسنادرسمی .موفقی ۵۲۲۴۸۹۹۹ شوراسمت چپ طبقه
۹ دفتر ۰۵٫اسنادرسمی .موفقی ۵۲۲۳۹۳۱۸ شوراسمت چپ طبقه
۱۰ دفتر ۰۶٫اسنادرسمی .حسینی ۵۲۲۲۹۲۹۸ کاشانی -۲دفتراسنادرسمی
۱۱ دفتر ۰۶٫اسنادرسمی .حسینی ۵۲۲۲۹۲۹۷ کاشانی -۲دفتراسنادرسمی
۱۲ دفتر ۰۷٫اسنادرسمی .جهانی ۵۲۲۳۲۶۲۰ پاساژمرکزی
۱۳ دفتر ۰۸٫اسنادرسمی .اسحاقی ۵۲۲۲۸۸۸۳ فلکه مرکزی -جنب اداره پست
۱۴ دفتر ۰۹٫اسنادرسمی .خوجوی ۵۲۲۲۶۷۷۶ فردوسی
۱۵ دفتر ۱۰٫اسنادرسمی ۵۲۲۳۳۰۰۳ کاشانی
۱۶ دفتر ۱۰٫اسنادرسمی .شهیدی ۵۲۲۲۳۴۳۲ فردوسی
۱۷ دفتر ۱۱٫اسنادرسمی .شریف ثانوی ۵۲۲۲۵۹۷۷ کاشانی
۱۸ دفتر ۱۴٫اسنادرسمی ۵۲۲۲۱۳۷۳ فردوسی شمالی مقابل شهرداری ساخ
۱۹ دفتر ۱۴٫اسنادرسمی .فتاحی ۵۲۲۳۶۳۰۸ فردوسی شمالی
۲۰ دفتر ۱۹٫اسنادرسمی .موسوی ۵۲۲۲۸۱۹۹ پاساژالزهرا
۲۱ دفتر ۲۴٫اسنادرسمی .اربابی ۵۲۲۲۳۸۱۱ جنب دفترخانه .۳فردوسی شمالی
۲۲ دفتر ۴۵٫ازدواج ۵۲۲۲۶۹۰۹ فردوسی ۵۱
۲۳ دفتر ۴۹٫اسنادرسمی .رحمانی ۵۲۲۲۶۷۲۲ فردوسی
۲۴ دفتر ۵۰٫اسنادرسمی .موسوی .مهری ۵۲۲۲۲۱۲۵ فردوسی
۲۵ دفتر ۶۸٫اسنادرسمی .اسلامی ۵۲۲۲۵۶۴۵ فردوسی
۲۶ دفتر اسنادرسمی .شهیدی ۵۲۲۳۷۵۹۶ بهشتی
۲۷ دفتر امام جمعه ۵۲۲۲۳۰۱۵ طالقانی
۲۸ دفتر بهروزی نژاد.دفترخصوصی ۵۲۲۳۶۱۶۳ بازارروز-مجتمع تجاری اداری با
۲۹ دفتر تایپ وتکثیر.کیهانه ۵۲۲۳۱۰۲۸ قائم
۳۰ دفتر حسین زاده .دفترخصوصی شماره ۲ ۵۲۲۲۲۸۶۰ پاساژالزهرا
۳۱ دفتر سیداحمدسرافرازان .دفترخصوصی ۵۲۲۴۹۱۶۱ فردوسی -مقابل دادگستری
۳۲ دفتر شورای نگهبان ۵۲۲۳۳۲۶۲
۳۳ دفتر مشاوره مسعودغضنفری ۵۲۲۳۰۳۸۳ پاساژنامجو.دفترمشاوره
۳۴ دفتر نظارت برانتخابات شورای نگهبان ۵۲۲۴۳۶۶۱ مقابل کاشانی -۱۹جنب کتابفروشی
۳۵ دفتر نماینده توسلی زاده ۵۲۲۷۸۵۴۵ اداره آموزش وپرورش
۳۶ دفتر نماینده خسروی ۵۲۲۳۵۱۱۴
۳۷ دفتر نماینده خسروی ۵۲۲۳۵۱۱۳
۳۸ دفتر وکالت .حسنی اسکندری ۵۲۲۲۱۱۶۵ بل فردوسی شمالی
۳۹ دفتر وکالت .سمانه ایل بیگی ۵۲۲۳۵۴۸۰ بسیج

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *