صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست سازمان های شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست سازمان های شهرستان تربت حیدریه

لیست سازمان های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۱۳۶ جنب کوی امام
۲ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۸۸۸ کوی امام سازمان فنی وحرفه ای
۳ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۹۰۵ جاده خواف
۴ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۹۰۴ جاده خواف
۵ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۹۰۳ جاده خواف
۶ سازمان آموزش فنی وحرفه ای .تلفنخانه ۵۲۲۷۸۰۰۲ جنب کوی امام
۷ سازمان آموزش فنی وحرفه ای .تلفنخانه ۵۲۲۷۸۰۰۱ جاده خواف
۸ سازمان آموزش فنی وحرفه ای .خواهران ۵۲۲۹۶۰۸۲ شهرک
۹ سازمان آموزش فنی وحرفه ای .خواهران ۵۲۲۲۴۰۵۷ جنب سینما
۱۰ سازمان آموزش فنی وحرفه ای .رئیس ۵۲۲۷۸۰۰۰ جاده خواف
۱۱ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۳۴۳۴۹ ضلع جنوب غربی پایانه مسافربری
۱۲ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۳۲۰۷۰ پایانه های مسافربری
۱۳ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۳۹۹۷۰ ترمینال -دفترجنب لوان تور)تعا
۱۴ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۴۰۴۷۱ ترمینال
۱۵ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۴۰۴۷۰ خرمشهر
۱۶ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۴۰۱۷۰ ابتدای خ شورا-باجه کنترل خطوطا
۱۷ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۴۷۴۳۸ ترمینال مسافربری -دفتراتوبوس
۱۸ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۴۷۴۳۷ ترمینال مسافربری -دفتراتوبوس
۱۹ سازمان اتوبوسرانی ۵۲۲۴۷۴۳۶ ترمینال مسافربری -دفتراتوبوس
۲۰ سازمان اتکا.فروشگاه ۵۲۲۴۴۰۲۸ مطهری
۲۱ سازمان اتکا.فروشگاه ۵۲۲۳۳۰۲۸ باغملی
۲۲ سازمان اتکا.فروشگاه ۵۲۲۳۲۵۸۶ روبروی باغملی -فروشگاه اتکا
۲۳ سازمان اتکا.فروشگاه ۵۲۲۳۹۸۵۲ باغملی
۲۴ سازمان اتکا.فروشگاه ۵۲۲۲۲۰۲۸ مطهری
۲۵ سازمان اتکا.فروشگاه ۵۲۲۳۲۸۴۰ باغ ملی فروشگاه اتکا
۲۶ سازمان اتکا.فروشگاه ۵۲۲۳۲۸۳۹ باغ ملی فروشگاه اتکا
۲۷ سازمان اداره بهره برداری خراسان ۵۲۲۹۹۷۵۰ ج شهرک۲۰۰-متربالترازدانشگاه
۲۸ سازمان انتقال خون .بانک خون ۵۲۲۷۴۳۵۰ رجائی
۲۹ سازمان انتقال خون .پایگاه ۵۲۲۷۴۲۵۰ رجائی
۳۰ سازمان انتقال خون .پایگاه ۵۲۲۷۴۳۵۱ رجائی
۳۱ سازمان اوقاف .بی بی حسینیه ۵۲۲۴۳۱۵۴ خ جنت -بقعه متبرکه بی بی حسینیه
۳۲ سازمان اوقاف .بی بی حسینیه ۵۲۲۴۳۱۵۳ خ جنت -بقعه متبرکه بی بی حسینیه
۳۳ سازمان اوقاف .بی بی حسینیه ۵۲۲۲۶۰۹۷ جنت
۳۴ سازمان اوقاف وامورخیریه ۵۲۲۲۴۰۶۴ قائم
۳۵ سازمان تاکسیرانی ۵۲۲۲۷۴۱۴ چهارراه بیمارستان نهم دی -حاشی
۳۶ سازمان تاکسیرانی ۵۲۲۲۷۰۷۰ امام خمینی مقابل مدرسه هدف
۳۷ سازمان تاکسیرانی ۵۲۲۴۷۵۲۰ خ امام خمینی -مقابل مدرسه هدف
۳۸ سازمان تاکسیرانی ۵۲۲۳۳۰۸۶ خ خرمشهرداخل پایانه مسافربری
۳۹ سازمان تاکسیرانی .نظارت ومدیریت ۵۲۲۲۰۲۸۶ خرمشهر
۴۰ سازمان تبلیغات اسلامی ۵۲۲۴۰۶۱۹ چ فرهنگخ روحبخش
۴۱ سازمان تبلیغات اسلامی .مجتمع علوم قرآنی ۵۲۲۲۶۸۶۸ روحبخش
۴۲ سازمان تبلیغات اسلامی .مجتمع علوم قرآنی ۵۲۲۲۶۲۱۵ کاشانی
۴۳ سازمان تبلیغات اسلامی .مجتمع علوم قرآنی ۵۲۲۲۴۷۴۴ کاشانی
۴۴ سازمان تبلیغات اسلامی .مجتمع علوم قرآنی ۵۲۲۳۶۲۱۵ کاشانی
۴۵ سازمان تبلیغات اسلامی .مجتمع علوم قرآنی ۵۲۲۳۶۲۱۳ کاشانی -جنب بانکمسکن
۴۶ سازمان تعاون ۵۲۲۳۶۲۶۸ فردوسی شمالی ۳۰
۴۷ سازمان حفاظت محیطزیست ۵۲۲۹۹۱۲۹ شهرک
۴۸ سازمان حمل ونقل ۵۲۳۲۰۰۰۴ خ فردوسی شمالی -اتحادیه تعاون ر
۴۹ سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ۵۲۲۸۲۵۴۰ فردوسی
۵۰ سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ۵۲۲۸۲۹۰۰ کشاورز۹
۵۱ سازمان صنایع دستی .موزه مردم شناسی ۵۲۲۳۰۶۱۶ باغسلطانی -اداره میراث فرهنگی
۵۲ سازمان منابع طبیعی ۵۲۲۲۲۰۵۰ رازی
۵۳ سازمان منابع طبیعی ۵۲۲۲۸۳۷۱ رازی
۵۴ سازمان منابع طبیعی .تلفکس .ریاست ۵۲۲۴۴۰۴۳ رازی
۵۵ سازمان منابع طبیعی .حراست وحسابداری ۵۲۲۳۰۵۸۸ نبش رازی -۱روبروی بانکملی شهرد
۵۶ سازمان منابع طبیعی .دورنگار ۵۲۲۲۱۰۳۳ رازی
۵۷ سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری تربت ۵۲۲۴۵۸۸۴ رازی ۱اداره منابع طبیعی وآبخیز
۵۸ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ۵۲۲۴۴۸۹۹ بعدباغسلطانی ۱۵
۵۹ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ۵۲۲۲۲۵۳۰ خ باغسلطانی
۶۰ سازمان نظام پرستاری ۵۲۲۴۰۰۹۰ جنب بیمارستان نهم دی ساختمان سا
۶۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان تربت حیدریه ۵۲۲۴۰۰۲۶ روبروی مخابرات مرکزی -طبقه دوم
۶۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان تربت حیدریه ۵۲۲۴۰۰۲۵ روبروی مخابرات مرکزی -طبقه دوم
۶۳ سازمان هواشناسی ۵۲۲۹۹۲۴۰ ابتدای شهرک-مقابل تعویض روغنی

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *