آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست سردخانه های شهرستان سبزوار

لیست سردخانه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف

اتحادیه

نام

تلفن

آدرس

۱ سردخانه آبتین ۴۴۳۴۳۴۵۱ استیر۰۵۷۱ج تهران مشهد
۲ سردخانه آبتین ۴۴۳۴۳۴۵۲ استیر۰۵۷۱ج تهران مشهد
۳ سردخانه کشتارگاه ۴۴۳۳۳۳۸۶ ج مسکن
۴ سردخانه کشتارگاه ابارشی ۴۴۳۴۳۴۶۱ استیر
۵ سردخانه کشتارگاه طیورابارشی استیر ۴۴۳۴۳۴۲۰

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *