آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست شرکت نفت شهرستان تربت حیدریه

لیست شرکت نفت شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ شرکت نفت اموربازنشستگی شرکت نفت ۵۲۲۳۵۹۲۴ قره نی ۱
۲ شرکت نفت اموربازنشستگی شرکت نفت ۵۲۲۳۵۹۲۳ قره نی ۱
۳ شرکت نفت اموربازنشستگی شرکت نفت ۵۲۲۳۵۹۲۲ قره نی ۱
۴ شرکت نفت پخش فرآورده های نفتی ۵۲۳۱۸۲۳۶ فردوسی شمالی -شرکت نفت
۵ شرکت نفت پخش فرآورده های نفتی ۵۲۲۲۴۱۹۵ قره نی
۶ شرکت نفت پخش فرآورده های نفتی ۵۲۳۲۲۱۵۱ خ فردوسی شمالی
۷ شرکت نفت پخش فراورده نفت ۵۲۳۱۰۰۶۷ فردوسی شمالی شرکت نفت
۸ شرکت نفت تعاونی خدماتی سجادخبر ۵۲۳۱۳۲۳۷ فردوسی شمالی -روبروی شرکت نفت –
۹ شرکت نفت حسابداری ۵۲۲۴۰۰۶۶ آسایش
۱۰ شرکت نفت حسابداری ۵۲۲۳۳۵۶۷ آسایش
۱۱ شرکت نفت خطوط لوله ومخابرات نفت تربت حیدریه ۵۲۳۲۵۶۲۳ فردوسی شمالی
۱۲ شرکت نفت خطوط لوله ومخابرات نفت تربت حیدریه ۵۲۳۲۵۸۳۸ شرکت نفت
۱۳ شرکت نفت شرکت ملی پخش فراورده نفتی ۵۲۲۳۴۹۲۲ آسایش شرکت ملی پخش فرآورده ه
۱۴ شرکت نفت شرکت ملی پخش فراورده نفتی ۵۲۲۸۲۸۴۲ قرنی م شمالی بیمارستان ارتش
۱۵ شرکت نفت شرکت ملی پخش فراورده نفتی ۵۲۲۳۴۹۲۳ آسایش شرکت ملی پخش فرآورده ه
۱۶ شرکت نفت شرکت نفت ۵۲۳۲۵۵۳۹ فردوسی
۱۷ شرکت نفت شرکت نفت ۵۲۲۲۱۲۱۰ مظفریه ۳۳
۱۸ شرکت نفت شرکت نفت ۵۲۲۴۰۰۵۵ آسایش
۱۹ شرکت نفت شرکت نفت ۵۲۳۲۲۱۵۲ خ فردوسی شمالی
۲۰ شرکت نفت شرکت نفت .مهمانسرا ۵۲۲۲۳۰۳۷ قره نی
۲۱ شرکت نفت فروش ۵۲۲۳۸۵۶۷ خیابان اسایش
۲۲ شرکت نفت منزل سازمانی ۵۲۲۳۵۵۵۷ قره نی -منزال سازمانی

 


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *