صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست شهرداری های شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست شهرداری های شهرستان تربت حیدریه

لیست شهرداری های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ شهرداری آسفالت قطب ۵۲۲۲۴۰۱۴ فردوسی
۲ شهرداری اموراداری ۵۲۲۴۴۶۹۹ شهرداری تربت -اموراداری
۳ شهرداری ایستگاه شماره ۳ ۵۲۲۴۰۴۶۷ انتهای باغسلطانی
۴ شهرداری بازارگلهای زعفران ۵۲۲۴۴۰۲۰ ترمینال
۵ شهرداری برزن ۲ ۵۲۲۲۲۰۴۸ کاشانی
۶ شهرداری تلفنخانه ۵۲۲۲۲۰۸۳ فردوسی -بالاترازمخابرات
۷ شهرداری تلفنخانه ۵۲۲۲۲۰۸۲ فردوسی
۸ شهرداری حراست ۵۲۲۲۲۰۸۴ طالقانی
۹ شهرداری دفترشورای شهر ۵۲۲۴۹۱۴۰ تقاطع خ شوراوفرد
۱۰ شهرداری شهردار.اطاق کار ۵۲۲۳۹۰۹۰ فردوسی
۱۱ شهرداری شهرداری ۵۲۳۱۳۰۶۴ فردوسی شمالی -۱۴منازل سازمانی
۱۲ شهرداری شهرداری ۵۲۲۴۹۰۰۴ پایانه مسافربری
۱۳ شهرداری شهرداری ۵۲۲۴۹۰۰۳ پایانه مسافربری
۱۴ شهرداری شهرداری ۵۲۲۲۲۰۴۳ ابتدای جاده گناباد-جنب میدان ج
۱۵ شهرداری شهرداری ۵۲۲۳۹۸۷۱ فردوسی
۱۶ شهرداری شهرداری ۵۲۲۳۹۹۷۱ فردوسی
۱۷ شهرداری شهرداری ۵۲۲۴۹۵۱۴ بازارروز-جنب فروش
۱۸ شهرداری شهرداری ۱۳۷ فردوسی
۱۹ شهرداری شهرداری ۵۲۲۲۱۱۶۳ میدان جهاد-روبرومیدان بار-پا
۲۰ شهرداری شهرداری ۵۲۲۲۳۵۰۱ شهرداری تربت حیدریه
۲۱ شهرداری شهرداری ۵۲۲۹۰۲۶۰ شهرکولیعصر-ج خانه چوبی -ابتدا
۲۲ شهرداری شهرداری ۵۲۲۲۵۰۴۱ خ فردوسی شمالی
۲۳ شهرداری شهرداری ۵۲۲۳۵۰۵۲ فردوسی شمالی
۲۴ شهرداری شهرداری ۵۲۲۴۹۰۰۶ فردوسی
۲۵ شهرداری شهرداری ۵۲۲۲۲۰۸۱ فردوسی
۲۶ شهرداری شهرداری ۵۲۲۳۰۰۱۰ فردوسی
۲۷ شهرداری شهرداری ۵۲۲۳۸۷۸۸ فردوسی شمالی مج باستانی دفترشو
۲۸ شهرداری شهرداری ۵۲۲۳۸۵۷۷ ساختمان شهرداری تربت
۲۹ شهرداری شهرداری ۵۲۲۴۳۱۴۱ خ فردوسی شمالی
۳۰ شهرداری شهرداری ۵۲۲۲۲۰۹۲ طالقانی
۳۱ شهرداری شهرداری ۵۲۲۲۳۰۶۵ طالقانی .پارکینگ
۳۲ شهرداری شهرداری تربت حیدریه ۵۲۲۲۵۹۴۴ ترمینال مسافربری داخل پار
۳۳ شهرداری شهرداری تربت حیدریه ۵۲۲۹۱۲۳۳ ولیعصر
۳۴ شهرداری شهرداری شهرک ولیعصر ۵۲۲۹۴۴۳۱ شهرک-حافظ
۳۵ شهرداری شورای اسلامی شورای شهر ۵۲۲۳۹۰۸۰ تقاطع خ شوراوفرد
۳۶ شهرداری شورای اسلامی شورای شهر ۵۲۴۱۱۳۳۶ فدرد
۳۷ شهرداری شورای اسلامی شورای شهر ۵۲۲۴۰۰۴۴ ساختمان بخشداری مرکزی
۳۸ شهرداری عمران ونوسازی بافت فرسوده زعفرانیه ۵۲۲۲۲۱۰۴ ابومسلم -ج هیئت کرمانیها
۳۹ شهرداری عمران ونوسازی بافت فرسوده زعفرانیه ۵۲۲۲۲۰۳۴ انتهای طالقانی ۱۰
۴۰ شهرداری عمران ونوسازی زعفرانیه ۵۲۲۴۸۳۲۷ طالقانی ۴
۴۱ شهرداری عمران ونوسازی زعفرانیه ۵۲۲۳۳۸۲۴ ابوذرغفاری ۲
۴۲ شهرداری عمران ونوسازی زعفرانیه ۵۲۲۴۰۳۶۹ ابوذرغفاری ۴
۴۳ شهرداری عمران ونوسازی زعفرانیه ۵۲۲۳۳۳۹۴ طالقانی -۴مقابل اداره دارایی
۴۴ شهرداری عمران ونوسازی زعفرانیه ۵۲۲۳۷۵۲۹ ابوذرغفاری -ابومسلم -ج هیئت کر
۴۵ شهرداری متوفیات ۵۲۲۲۳۵۸۸ فردوسی
۴۶ شهرداری نوسازی شهرداری ۵۲۲۳۴۲۳۶ بازارروز
۴۷ شهرداری واحدامورشهر دفترناحیه ۵۲۲۴۹۰۰۲ پایانه مسافربری -دفترخدمات شه

 


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *