صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست فرمانداری های شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست فرمانداری های شهرستان تربت حیدریه

لیست فرمانداری های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ فرمانداری امورمالی ۵۲۲۴۰۹۵۵ فرمانداری
۲ فرمانداری بخشداری ۵۲۲۴۰۰۰۸ طالقانی -فرمانداری
۳ فرمانداری بخشداری ۵۲۲۲۴۰۴۹ طالقانی
۴ فرمانداری بخشداری ۵۳۲۳۳۶۲۵ روستای کدکن
۵ فرمانداری بخشداری ۵۳۲۳۳۶۱۸ روستای کدکن
۶ فرمانداری بخشداری منزل بخشدار ۵۲۲۲۵۵۲۵ طالقانی
۷ فرمانداری پایگاه بسیج ۵۲۴۱۱۵۰۰ کلاته علی سیاه
۸ فرمانداری تلفنخانه ۵۲۲۲۴۰۴۴ طالقانی
۹ فرمانداری تلفنخانه ۵۲۲۲۴۰۴۳ طالقانی
۱۰ فرمانداری تلفنخانه ۵۲۲۲۴۰۴۲ طالقانی
۱۱ فرمانداری تلفنخانه ۵۲۲۲۴۰۴۱ طالقانی
۱۲ فرمانداری تلفنخانه ۵۲۲۲۴۰۴۰ طالقانی
۱۳ فرمانداری دهیاری اسفیوخ ۵۲۴۱۰۰۷۷ اسفیوخ
۱۴ فرمانداری دهیاری امیرآباد ۵۲۴۱۳۱۹۱ امیرآباد
۱۵ فرمانداری دهیاری بنهنگ ۵۲۳۲۱۰۵۵ روستای بنهنگ
۱۶ فرمانداری دهیاری بوری آباد ۵۲۴۱۳۱۹۸ بوری آباد
۱۷ فرمانداری دهیاری جعفرآباد ۵۲۴۱۳۱۷۵ جعفرآباد
۱۸ فرمانداری دهیاری حاجی یار ۵۲۲۷۷۶۵۴ حاجی یار
۱۹ فرمانداری دهیاری دامسک ۵۲۴۱۱۷۷۲ بسیج
۲۰ فرمانداری دهیاری ده پایین ۵۲۴۱۳۶۳۵ ده پایین
۲۱ فرمانداری دهیاری دهستان منظر ۵۲۳۲۳۹۸۲ منظر
۲۲ فرمانداری دهیاری سرکاریز ۵۲۴۱۰۱۲۳ روستای سرکاریز
۲۳ فرمانداری دهیاری شترخسب ۵۲۴۱۱۳۳۷ شترخسب -خ اصلی ۱۲-متری
۲۴ فرمانداری دهیاری صومعه ۵۲۳۱۵۹۲۵ صومعه
۲۵ فرمانداری دهیاری ضیاالدین علیا ۵۲۲۹۹۲۴۶ شهرک-ضیاالدین علیا
۲۶ فرمانداری دهیاری عریان ۵۲۴۱۱۶۶۳ عریان
۲۷ فرمانداری دهیاری فدرد ۵۲۴۱۱۶۵۶ خ ایثار
۲۸ فرمانداری دهیاری فرزق ۵۲۲۸۱۳۲۸ خیابان امام رضا۹۶آ
۲۹ فرمانداری دهیاری فرزق ۵۲۳۱۱۱۸۱ روستای فرزق ساختمان
۳۰ فرمانداری دهیاری قندشتن ۵۲۴۱۴۸۸۰ قندشتن
۳۱ فرمانداری دهیاری مزجرد ۵۲۴۱۲۵۷۰ مزجرد
۳۲ فرمانداری دهیاری نوغاب ۵۲۴۱۵۳۵۰ اسفیوخ
۳۳ فرمانداری دهیاری کاریزک خوجوی ۵۲۴۱۱۱۳۲ کاریزک خوجوی
۳۴ فرمانداری دهیاری کلاته علی سیاه ۵۲۴۱۱۴۵۴ کلاته علی سیاه
۳۵ فرمانداری روابطعمومی ۵۲۲۴۴۰۲۵ فرمانداری
۳۶ فرمانداری ستادانتخابات ۵۲۲۲۰۰۲۵ ساختمان بخشداری مرکزی
۳۷ فرمانداری فرماندار ۵۲۲۲۲۰۸۹ طالقانی
۳۸ فرمانداری فرماندار اتاق رئیس امورمالی ۵۲۲۲۲۰۸۸ طالقانی
۳۹ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۷۰۰۱ طالقانی
۴۰ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۷۰۰۰ طالقانی
۴۱ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۸۱۸۸ طالقانی
۴۲ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۳۸۵۵۱ طالقانی
۴۳ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۳۸۵۵۳ طالقانی
۴۴ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۳۸۵۵۲ طالقانی
۴۵ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۶۲۱۰ طالقانی
۴۶ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۰۰۳۷ ده پایین
۴۷ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۴۸۰۴ طالقانی
۴۸ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۴۰۴۶ طالقانی
۴۹ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۲۴۰۴۵ دبیرخانه
۵۰ فرمانداری فرمانداری ۵۲۲۴۱۰۰۱ خ طالقانی -فرمانداری
۵۱ فرمانداری فن آوری واطلاعات ۵۲۲۴۳۴۴۵ فن آوری واطلاعات فرمانداری
۵۲ فرمانداری مخابرات فرمانداری ۵۲۲۴۰۲۹۵ فرمانداری
۵۳ فرمانداری نظارت وبازرسی برانتخابات ۵۲۲۴۰۵۸۹ کاشانی
۵۴ فرمانداری نهادریاست جمهوری ۵۲۲۲۴۱۵۶ خ طالقانی -فرمانداری
۵۵ فرمانداری کمیسیون بانوان ۵۲۲۲۵۸۰۱ طالقانی
۵۶ فرمانداری کنگره سرداران شهید ۵۲۲۲۰۰۲۴ طالقانی

 


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *