صفحه اصلی / لیست مشهد / لیست فرمانداری ها در مشهد

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست فرمانداری ها در مشهد

لیست فرمانداری-بخشداری و دهیاری ها در مشهد نام – آدرس – تلفن

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ فرمانداری بخشداری ۳۳۲۲۴۷۵۲ روستای رضویه خ بخشداری انتخابات
۲ فرمانداری بخشداری ۳۳۲۲۴۷۵۱ روستای رضویه خ بخشداری انتخابات
۳ فرمانداری بخشداری ۳۳۲۲۴۷۵۰ روستای رضویه خ بخشداری انتخابات
۴ فرمانداری بخشداری مرکزی .دفتر ۳۲۲۳۳۳۹۳ پاسداران
۵ فرمانداری بخشداری مرکزی مشهد ۳۲۲۳۵۵۰۰-۱ ابتدای خ پاسداران
۶ فرمانداری تلفنخانه [۵خط] ۳۲۲۵۸۰۶۲ پاسداران
۷ فرمانداری دهیاری ۳۶۹۱۵۲۹۳ کشف بین شقایق ۲و۴
۸ فرمانداری دهیاری امام تقی ۳۲۶۱۴۱۴۰ روستای امام تقی خ امام رضا۳
۹ فرمانداری دهیاری امیرآباد ۳۲۶۷۸۳۴۰ حاشیه ج قدیم دهیاری امیراباد
۱۰ فرمانداری دهیاری انداد ۳۲۶۸۳۵۰۰ چ علمیه جنب واحدمسکونی امام جعف
۱۱ فرمانداری دهیاری بازه حوض ۳۳۵۳۴۰۰۸ روستای بازه حوض ک مسجدابوالفضل
۱۲ فرمانداری دهیاری تپه سلام ۳۳۵۵۳۲۳۱ میلان دوم نرسیده به ۴راه اول
۱۳ فرمانداری دهیاری چاهک ۳۳۲۲۵۳۴۴ روستای چاهک
۱۴ فرمانداری دهیاری خلق آباد ۳۲۶۰۵۰۸۳ روستای خلق آباد
۱۵ فرمانداری دهیاری خین عرب ۳۶۹۱۹۴۹۱ خین عرب
۱۶ فرمانداری دهیاری خین عرب ۳۶۹۱۹۴۹۰ خین عرب
۱۷ فرمانداری دهیاری خین عرب ۳۶۹۱۹۴۸۹ خین عرب
۱۸ فرمانداری دهیاری خین عرب ۳۶۹۱۹۴۸۸ خین عرب
۱۹ فرمانداری دهیاری درنگ آباد ۳۲۶۸۳۵۲۳ مسجدروستا
۲۰ فرمانداری دهیاری رضویه قلعه سیاه ۳۲۶۷۲۰۱۰ روستای رضویه         قلع
۲۱ فرمانداری دهیاری روستاده غیبی ۳۳۲۱۰۶۴۸ روستای ده غیبی
۲۲ فرمانداری دهیاری روستای اره ۳۳۲۵۳۵۲۵ روستای اره
۲۳ فرمانداری دهیاری روستای کلاته منار ۳۳۲۲۶۲۱۵ روستای کلاته منارج
۲۴ فرمانداری دهیاری زرکش ۳۶۷۷۷۷۰۵ روستای زرکش جنب بهشت شهدادهیا
۲۵ فرمانداری دهیاری شهرآباد ۳۳۷۸۰۸۸۸ روستای شهرآبادخ امام رضا
۲۶ فرمانداری دهیاری فارمد ۳۲۶۴۳۰۰۸ روستای فارمد
۲۷ فرمانداری دهیاری فارمد ۳۲۶۴۳۰۰۷ روستای فارمد
۲۸ فرمانداری دهیاری فرح آباد ۳۲۶۷۲۹۰۲ روستای فرح آبادخ گ
۲۹ فرمانداری دهیاری منزل آباد ۳۲۴۰۶۴۹۱ منزل آباد – بین بهشت ۱۵و۱۷ – دفترشورای اسلامی
۳۰ فرمانداری دهیاری ناظریه ۳۲۶۷۳۲۰۰ روستای ناظریه خ اصلی
۳۱ فرمانداری دهیاری نوچاه ۳۵۵۱۰۶۶۰ اول ج طرقبه ویلاشهر
۳۲ فرمانداری دهیاری هندل آباد ۳۲۴۱۱۵۸۰ روستای هندل آبادخ
۳۳ فرمانداری ستاد هدفمندی یارانه ها ۳۲۲۹۰۰۶۲-۴  خ پاسداران داخل فرمانداری
۳۴ فرمانداری ستادانتخابات ۳۵۲۳۰۹۲۲ بوستان
۳۵ فرمانداری ستادانتخابات ۳۵۲۳۰۹۱۲ ش کوشش
۳۶ فرمانداری شورای آردونان .بازرسی وشکایات[۳خط] ۳۲۲۸۵۹۵۱ خیابان پاسد
۳۷ فرمانداری شورای فرح آباد ۳۲۶۷۲۹۰۳ روستای فرح آبادخ گلایل ۲
۳۸ فرمانداری فرمانداری طرقبه شاندیز ۳۵۵۹۳۷۵۷ ش ج شاندیزساختمان فرمانداری
۳۹ فرمانداری فرمانداری طرقبه وشاندیز[۴خط] ۵۵۹۳۰۰۵ اول ج شاندیز

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *