صفحه اصلی / لیست بوشهر / لیست مراکز ‌بهداشت‌ و درمان‌ استان بوشهر

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست مراکز ‌بهداشت‌ و درمان‌ استان بوشهر

 لیست مراکز ‌بهداشت‌ و درمان‌ استان بوشهر – نام – تلفن – آدرس

نام مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌ تلفن آدرس
شبکه بهداشت گناوه روستایی گناوه – مرکز بهداشت درمانی
شبکه بهداشت گناوه شهری ۷۷۲۳۲۲۶۱۰۰ گناوه_شبکه بهداشت گناوه
شبکه بهداشت تنگستان روستایی تنگستان اهرم – خ آب گرم
شبکه بهداشت تنگستان شهری ۲۷۹۱ تنگستان_خ آبگرم مرکز بهداشت تنگستان
شبکه بهداشت جم روستایی ۷۷۲۷۶۹۴۲۰۲ جم- دهستان کوری حیاتی
شبکه بهداشت جم شهری ۷۷۲۷۶۲۲۲۹۸ جم – خ رازی
شبکه بهداشت دشتستان روستایی ۷۷۳۴۲۲۷۳۲۱ دشتستان برازجان -میدان امام روبروی جایگاه نماز جمعه
شبکه بهداشت دشتستان شهری ۷۷۳۴۲۲۷۳۲۱ دشتستان برازجان _شبکه بهداشت دشتستان
شبکه بهداشت دشتی روستایی ۷۷۲۶۲۲۲۲۵۱ دشتی- شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی
شبکه بهداشت دشتی شهری دشتی_شبکه بهداشت دشتی
شبکه بهداشت دیر روستایی دیر – بلوار معلم روبه روی صدا و سیما
شبکه بهداشت دیر شهری دیر – شبکه بهداشت شهرستان
شبکه بهداشت دیلم روستایی ۰۷۷۲۴۲۲۵۶۵۶-۰۷۷۲۴۲۲۵ دیلم- جاده خوزستان -شبکه بهداشت و درمان بندر دیلم
شبکه بهداشت دیلم شهری ۷۷۲۴۲۲۵۶۵۶ دیلم_شبکه بهداشت دیلم
شبکه بهداشت کنگان روستایی کنگان – شبکه بهداشت
شبکه بهداشت کنگان شهری ۰۷۷۲۷۲۲۴۰۳۱-۳۱۳۱ کنگان_شبکه ومرکزبهداشت کنگان
مرکز بهداشت بوشهر روستایی ۵۵۵۴۶۸۱-۵۵۵۴۶۸۰ بوشهر- مرکز بهداشتی درمانی بوشهر
مرکز بهداشت بوشهر شهری بوشهر_سه راه عاشوری خ فرودگاه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *