آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست مساجد شهرستان تربت حیدریه

لیست مساجد شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ مسجد ۱۴معصوم ۵۲۲۷۲۸۰۷ مسجد۱۴معصوم
۲ مسجد ۱۴معصوم ۵۲۲۷۳۱۱۴ رباطسفلی
۳ مسجد ائمه بقیع ۵۲۳۲۱۵۶۵ مسجدائمه بقیع
۴ مسجد ابوالفضلی دیزقند ۵۲۳۲۰۹۳۸ انتهای امامت -۳مسجدابوالفضلی
۵ مسجد الحسینی نوبهار کانون فرهنگی ۵۲۳۲۰۸۹۰ نبش خرمشهر-۳مسجدالحسینی نوبه
۶ مسجد الرسول ۵۲۲۳۸۶۸۱ پروین ۱۸
۷ مسجد النبی ۵۲۲۴۸۰۶۰ ابوذرغفاری -۱۶متری
۸ مسجد النبی پایگاه شهیدبهشتی ۵۲۳۱۸۲۱۸ قره نی منصوریه ۲
۹ مسجد امام حسن ۵۲۲۴۱۰۵۰ نبش معلم ۶
۱۰ مسجد امام حسین ۵۲۲۲۹۶۶۶ خ قره نی -بین قره نی ۱۰و۱۲
۱۱ مسجد امام حسین ۵۲۲۹۶۰۰۰ ولیعصر
۱۲ مسجد امام حسین (ع ) مسجدوحسینیه ۵۲۲۴۸۰۶۴ طالقانی ۱۰سرنبش مو
۱۳ مسجد امام حسین مسجدوهیئت مذهبی ۵۲۲۴۶۶۶۵ فردوسی جنوبی م آزادی
۱۴ مسجد امام رضا ۵۲۲۸۰۱۹۴ رضاشهر-۶س چپ
۱۵ مسجد امام زاده احمدرضا ۵۲۴۱۳۲۰۴ بوری آباد
۱۶ مسجد امام زمان (عج ) ۵۲۲۲۶۳۱۶ کوی نمدمالها
۱۷ مسجد امیرالمومنین مسجدوهیئت مذهبی ۵۲۳۲۸۲۶۶ روستای بنهنگک پایین ده
۱۸ مسجد بقعه متبرکه احمدالرضا ۵۲۴۱۲۹۹۰ بوری آباد
۱۹ مسجد جامع ۵۲۲۴۲۴۳۰ امام خمینی
۲۰ مسجد جامع ۵۲۲۲۶۶۶۰ امام خمینی
۲۱ مسجد جامع ۵۲۲۲۶۶۳۰ کوچه پاساژمجید-درب ورودی -اتا
۲۲ مسجد جامع شهرک ۵۲۲۹۱۹۴۴ شهرک-حاشیه خ شهیدبرنسی
۲۳ مسجد جامع ضیاالدین سفلی ۵۲۲۳۹۷۹۰ امام رضا-۷۸ضیاءالدین
۲۴ مسجد جراح ۵۲۲۷۴۲۸۵ ابوذرغفاری
۲۵ مسجد جوادالائمه (ع ) ۵۲۲۳۶۱۸۴
۲۶ مسجد حسنی سفلی ۵۲۲۷۲۸۳۸ رباط
۲۷ مسجد حسنی نوبهار ۵۲۳۲۱۵۵۴ نوبهارمسجدحسنی
۲۸ مسجد دفترامام جمعه مسجدوهیئت مذهبی ۵۳۲۳۳۸۴۳ روستای کدکن
۲۹ مسجد دفترامام جمعه مسجدوهیئت مذهبی ۵۳۲۳۳۸۴۲ روستای کدکن
۳۰ مسجد صاحب الزمان ۵۲۲۲۳۳۴۵ نبش مظفریه ۳۲
۳۱ مسجد صاحب الزمان ۵۲۲۳۹۲۲۲ بعدازامام رضا-روبروی پل چوبی
۳۲ مسجد طباطبایی ۵۲۲۴۲۸۰۰ فردوسی -۴۱حاشیه مسجد-خانه عال
۳۳ مسجد فاطمیه ۵۲۲۲۷۰۷۷ خ قائم -کفاطمیه
۳۴ مسجد فولاد ۵۲۲۳۳۸۳۰ فردوسی جنوبی
۳۵ مسجد قائم ۵۲۲۴۸۹۹۵ جنب اداره نوغان
۳۶ مسجد مخابرات جراح بازارگمرک ۵۲۲۷۴۰۰۰ بازارگمرک
۳۷ مسجد موسی بن جعفر ۵۲۲۴۰۲۳۳ امام خمینی ۸
۳۸ مسجد موسی بن جعفر ۵۲۳۱۵۶۵۱ پردیس شرقی ۷

 


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *