صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست وانت تلفنی های شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست وانت تلفنی های شهرستان تربت حیدریه

لیست وانت تلفنی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ وانت تلفنی اتحاد ۵۲۲۴۷۴۹۷
۲ وانت تلفنی امیدبار ۵۲۲۴۸۱۰۲ ۸۲متری
۳ وانت تلفنی امین بار ۵۲۳۲۰۱۸۶ اول ج فرزق
۴ وانت تلفنی ایران ۵۲۲۲۳۱۲۱ ۸۲متری
۵ وانت تلفنی ایران بار ۵۲۲۴۸۲۰۶ ابوذر
۶ وانت تلفنی تربت ۵۲۲۲۸۱۰۲ شریعتی
۷ وانت تلفنی ثامن ۵۲۲۹۱۲۶۳ شهرک
۸ وانت تلفنی ثامن ۵۲۲۹۱۲۵۵ شهرک
۹ وانت تلفنی حجت ۵۲۲۳۱۰۵۰ طالقانی
۱۰ وانت تلفنی حجت بار ۵۲۲۷۴۵۵۰
۱۱ وانت تلفنی سرعت ۵۲۲۳۰۵۱۲ طالقانی
۱۲ وانت تلفنی سرعت ۵۲۲۲۰۷۳۷ طالقانی
۱۳ وانت تلفنی سعادت ۵۲۲۳۶۸۵۵ ۸۲متری
۱۴ وانت تلفنی سعادت ۵۲۲۳۲۱۴۴
۱۵ وانت تلفنی عدالت ۵۲۳۱۳۹۹۰ باهنر
۱۶ وانت تلفنی وحدت ۵۲۲۹۲۳۱۸ شهرک
۱۷ وانت تلفنی کوشا ۵۲۳۱۹۳۴۰ باهنر۲۷
۱۸ وانت تلفنی کیهان ۵۲۲۸۱۱۵۱
۱۹ وانت تلفنی کیهان ۵۲۲۳۳۳۱۲

 


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *