صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست چاپخانه ها و لیتوگرافی های شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست چاپخانه ها و لیتوگرافی های شهرستان سبزوار

لیست چاپخانه ها و لیتوگرافی های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک آرایه چاپ وتکثیر ۴۴۲۴۰۷۳۰ ۴۲متری انقلاب فل نجارآباد
۲ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک ارژنگ چاپ وتکثیر ۴۴۴۱۲۲۱۵ ۹۹ساله هاساختما
۳ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک ارغوان جاپ وتکثیر ۴۴۲۲۵۳۷۳ م حاج ملاهادی
۴ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک ارغوان چاپ وتکثیر ۴۴۲۴۵۳۶۳ م حاج ملاهادی
۵ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک اسرار ۴۴۲۲۲۳۵۵ اسرار
۶ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک اسرار ۴۴۲۳۲۹۵۵ اسرارشمالی
۷ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک اسرارفرامرزی ۴۴۲۳۲۹۵۴ اسرارشمالی
۸ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک امین چاپ وتکثیرامینی ۴۴۲۴۶۱۳۱ م مادر
۹ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک بهاران محبی خواه ۴۴۲۴۲۰۰۷ اسرارشمالی
۱۰ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک بهاران محبی خواه ۴۴۲۴۰۰۲۳ اسرارشمالی
۱۱ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک بیهق ۴۴۲۲۲۲۵۵ اسرارشمالی
۱۲ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک پاراگراف چاپ وتکثیر ۴۴۶۴۳۶۵۶ علامه طباطبایی
۱۳ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک پردیس چاپ وتکثیر ۴۴۶۶۵۸۳۴ روبروی دانشگاه پیام نور
۱۴ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک پگاه چاپ وتکثیربقایری ۴۴۲۳۰۰۳۳ اسرارشمالی
۱۵ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک پویاچاپ وتکثیر ۴۴۲۴۳۵۷۲ اسرارشمالی
۱۶ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک پیام چاپ وتکثیر ۴۴۲۲۵۲۵۵ اسرارشمالی روبروی باتکملت
۱۷ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک تکثیران ۴۴۲۳۴۱۲۲ کاشفی شمالی
۱۸ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک تکثیران ۴۴۲۲۵۵۵۰ کاشفی شمالی
۱۹ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک تکثیرشهرچاپ وتکثیر ۴۴۲۳۹۳۸۰ بهاربین بهار۱و۳
۲۰ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک خلقی ۴۴۲۹۳۶۴۶ م مادر
۲۱ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک دانش پژوه دلقندی چاپ وتکثیر ۴۴۲۲۶۹۹۶ فیاض
۲۲ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک دانشجوچاپ وتکثیر ۴۴۲۳۵۳۵۰ چ دادگستری روبروی فروشگاه فرهن
۲۳ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک رایکا ۴۴۲۳۵۸۶۲ آیت اله سعیدی
۲۴ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک رایکاچاپ وتکثیر ۴۴۶۶۱۳۷۰ اندیشه
۲۵ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک رسانه ۴۴۲۲۸۷۹۱ اسرارشمالی
۲۶ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک سیباتکثیر ۴۴۶۵۱۲۵۶ سی متری شمال دانشگاه
۲۷ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک گرافیک سپید ۴۴۴۴۸۴۵۶ ۳۰هزارمتری
۲۸ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک گرافیک کیا ۴۴۲۳۵۴۳۴ نبش ابومسلم ۱۱
۲۹ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک ناشران ۴۴۲۲۰۲۰۴ م فلسطین
۳۰ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک نجفی ابراهیم چاپ وتکثیر ۴۴۴۱۴۱۴۴ توحیدشهر۴راه حکمت
۳۱ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک نظرزاده ۴۴۲۲۵۰۷۶ اسرارشمالی
۳۲ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک نظرزاده ۴۴۲۴۱۹۲۶ اسرارشمالی
۳۳ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک نگارچاپ وتکثیر ۴۴۶۵۹۵۰۴ پیام نورپیام ۸
۳۴ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک هنربرترایزی حمید ۴۴۲۴۱۳۲۰ اسرارشمالی جنب سوپرمارکت چش
۳۵ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک یاسین چاپ وتکثیر ۴۴۲۱۹۰۲۷ ۴۰متری ۱۲متری شجیعی
۳۶ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک کیاناچاپ وتکثیر ۴۴۲۲۲۲۱۳ اسرارشمالی

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *