آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست کارگاههای شهرستان سبزوار

لیست کارگاههای شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ کارگاه اتاقسازی قزیحسن ۴۴۴۴۴۳۸۳ مدرس
۲ کارگاه اخلاص نیامحمد ۴۴۴۴۸۴۷۵ بل بوتان
۳ کارگاه اخلاصی نیامحمد ۴۴۴۴۸۸۸۳ بل بوتان گاز
۴ کارگاه برادران ابراهیم ۴۴۲۹۳۵۰۸ اسدآبادی
۵ کارگاه پارس ایزی اتاق سازی ۴۴۴۵۹۱۸۱ بل بوتان گاز
۶ کارگاه تراشکاری اندیشه ۴۴۴۵۵۰۲۳ عطاملکجنوبی
۷ کارگاه تراشکاری بقائی ۴۴۴۵۰۸۱۰ خوشبین
۸ کارگاه تراشکاری زارعی ۴۴۴۴۵۶۳۰ چهرراه بوتان گاز
۹ کارگاه تراشکاری نادرپور ۴۴۲۹۹۳۳۷ اسدآبادی
۱۰ کارگاه تراشکاری امیر ۴۴۴۵۷۸۸۰ ۲۰متری شمال م بار
۱۱ کارگاه تراشکاری پارس مولوی ۴۴۴۴۰۲۴۲ سربداران
۱۲ کارگاه تراشکاری پویاابارشی ۴۴۲۰۱۹۹۹ ش صنعتی جنب اتحادیه کامیوندا
۱۳ کارگاه تراشکاری حسینی باغ خیراتی ۴۴۴۴۶۷۲۱ ش صنعتی خاوران خاوران ۳
۱۴ کارگاه تراشکاری حسینی باغ خیراتی ۴۴۴۵۷۴۲۱ ش صنعتی
۱۵ کارگاه تراشکاری رسالت سلطان آبادی ۴۴۴۴۰۱۵۹ م رسالت پشت ایستگاه اتوبوس
۱۶ کارگاه تراشکاری عابد ۴۴۴۴۷۲۰۰ ش خاوران
۱۷ کارگاه تراشکاری عامری محمدکریم ۴۴۲۶۳۲۳۲ عطاملکجنوبی
۱۸ کارگاه تراشکاری عسگری ۴۴۲۶۲۱۳۳ عطاملک
۱۹ کارگاه تراشکاری عسگری مجید ۴۴۴۵۸۱۸۶ ش صنعتی دومغازه مانده به خاورا
۲۰ کارگاه تراشکاری مجید ۴۴۴۵۴۰۱۵ ناوی جنب امام خمینی ۷
۲۱ کارگاه تراشکاری نادرپورهادی ۴۴۲۹۹۰۳۳ اسدآبادی روبروی بانکملی اداره
۲۲ کارگاه تراشکاری وحداز ۴۴۴۴۵۵۸۵ اسلام آباد
۲۳ کارگاه تراشکاری کوره پزجمشید ۴۴۴۵۰۹۸۲ ش صنعتی خاوران ۱
۲۴ کارگاه توصیفی محمدرضا ۴۴۲۳۳۶۷۹ بهار
۲۵ کارگاه ذبیحی ۴۴۴۵۶۶۹۱ طبرسی پشت سرویس مرجان
۲۶ کارگاه ذبیحی ۴۴۴۵۶۶۹۰ طبرسی پشت سرویس مرجان
۲۷ کارگاه رحیمی مقدم اتاق سازی ۴۴۲۶۴۲۹۹ ج ابارش جنب نجاری توکل
۲۸ کارگاه صداقت رمضانی محمداتاق سازی ۴۴۴۴۱۸۶۳ ش صنعتی خاوران ۸
۲۹ کارگاه علی آبادی مهدی ۴۴۴۵۵۲۶۰ خوشبین
۳۰ کارگاه فلز تراشی شهرام ۴۴۲۲۲۲۵۲ اسدآبادی
۳۱ کارگاه قانعی سعید ۴۴۴۴۹۴۶۸ ناوی روبروی مسجدزینبیه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *