آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست کارگاه های شهرستان نیشابور

لیست کارگاه های شهرستان نیشابور – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ کارگاه اتاق تراکتورسازی مهر ۴۲۲۲۱۰۱۲ طالقانی عماریاسر
۲ کارگاه اطاق سازی آداب محمد ۴۳۲۱۱۸۱۰ طالقانی
۳ کارگاه تانکرسازی بهروزیه ۴۳۲۱۱۷۶۵ طالقانی
۴ کارگاه تانکرسازی بهروزیه ۴۳۲۱۲۱۰۰ بل رسالت
۵ کارگاه تانکرسازی زرعی ۴۲۲۳۹۴۲۶-۷ ج مشهداسلام آباد
۶ کارگاه تانکرسازی زرعی علی اصغروجوشکاری ۴۲۲۲۸۵۶۸ ج مشهد
۷ کارگاه تانکرسازی نظریان محمد ۴۳۲۱۱۸۹۷ طالقانی
۸ کارگاه تراشکاری انتظاری مصطفی ۴۳۳۳۳۶۲۳ طالقانی ش صنعتی
۹ کارگاه تراشکاری جغراتیان حبیب ۴۲۲۲۷۸۲۵ عماریاسر
۱۰ کارگاه تراشکاری جهانی شرق رضا ۴۳۳۳۱۱۳۵ ش صنعتی
۱۱ کارگاه تراشکاری خیام سیلندرتراشی ۴۳۳۳۱۰۸۴ طالقانی
۱۲ کارگاه تراشکاری دانشره اصغر ۴۲۲۲۸۸۴۴ طالقانی
۱۳ کارگاه تراشکاری دانشورنیافرهاد ۴۳۳۳۴۷۲۱ طالقانی
۱۴ کارگاه تراشکاری رباطی علی اصغر ۴۳۲۱۱۲۷۰ طالقانی
۱۵ کارگاه تراشکاری سامی اصغر ۴۲۲۲۵۷۴۸ ابوذرغفاری
۱۶ کارگاه تراشکاری شاه آبادی سیلندرتراشی ۴۳۳۵۲۹۶۱ طالقانی
۱۷ کارگاه تراشکاری شاه آبادی علی اکبر ۴۳۳۳۰۹۳۶ طالقانی
۱۸ کارگاه تراشکاری شکرانی علی ۴۳۳۳۸۴۳۹ ش صنعتی
۱۹ کارگاه تراشکاری صنعت گران محمد ۴۲۲۲۸۳۳۹ طالقانی
۲۰ کارگاه تراشکاری صنعت گران محمدعلی ۴۳۳۳۴۴۳۲ طالقانی
۲۱ کارگاه تراشکاری صنعی شرق رضا ۴۳۳۳۴۴۵۶ طالقانی ش صنعتی
۲۲ کارگاه تراشکاری طاهریان آیت اله ۴۳۳۳۲۴۴۷ طالقانی
۲۳ کارگاه تراشکاری علی آبادی علی ۴۲۲۲۶۶۳۰ عماریاسر
۲۴ کارگاه تراشکاری گلستانی مهدی ۴۳۳۳۷۸۳۱ طالقانی
۲۵ کارگاه تراشکاری نصرآبادی حسین ۴۲۲۲۶۵۸۶ عماریاسر
۲۶ کارگاه تراشکاری واسعی پور ۴۲۲۳۰۹۶۰ طالقانی
۲۷ کارگاه تراشکاری کاظمی کامران ۴۳۳۳۰۹۳۵ طالقانی
۲۸ کارگاه ریخته گری نقدبیشی حسن ۴۲۲۲۱۲۶۶ خیام بل شهدا
۲۹ کارگاه عصمتی غلامرضا ۴۲۲۲۵۸۱۴ امام خمینی
۳۰ کارگاه میکرون سیلندرومیل لنگ تراشی ۴۳۳۳۱۱۶۰ طالقانی
۳۱ کارگاه کارگاه میلانی حسن ۴۲۲۲۱۱۱۱ قائم جنوبی
۳۲ کارگاه کارگاه میلانی حسن ۴۲۲۲۶۵۷۵ قائم جنوبی
۳۳ کارگاه کاهانی حسین ریخته گری ۴۳۳۳۸۸۱۹ طالقانی
۳۴ کارگاه کاهانی غلامرضاریخته گری ۴۳۲۱۱۹۹۱ طالقانی

 


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *