صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست کتابخانه های شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست کتابخانه های شهرستان تربت حیدریه

لیست کتابخانه های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ کتابخانه افق کتاب سرای ۵۲۲۹۰۵۰۰ شهرک
۲ کتابخانه امام رضا(ع ) ۵۲۲۹۰۳۳۵ ش ولیعصربعد۴راه دانشسراکتاب
۳ کتابخانه امام رضا(ع ) ۵۲۲۹۰۳۳۴ ش ولیعصربعد۴راه دانشسراکتاب
۴ کتابخانه به نشرآستان قدس کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۴۰۵۷۰ کاشانی
۵ کتابخانه بهشتی کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۴۱۰۲ باغملی -جنب اداره ارشاداسلامی
۶ کتابخانه چلویی کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۳۰۴۰ طالقانی جنب اداره
۷ کتابخانه خطیبی کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۲۱۲۸ فردوسی
۸ کتابخانه رابطاسحاقی کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۹۴۴۸ کاشانی
۹ کتابخانه سروش کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۵۹۰۰ خ باغملی -پاساژآپادانا
۱۰ کتابخانه سعدی احمدیان کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۳۳۳۰ مطهری
۱۱ کتابخانه صالحی کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۷۸۵۶۲ فرهنگ
۱۲ کتابخانه ضریح آفتاب کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۷۷۴۹
۱۳ کتابخانه ضریح آفتاب کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۷۷۴۸
۱۴ کتابخانه عدل فرشچیان کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۳۱۹۷۲ شیرچهارسوق
۱۵ کتابخانه عدل هاشم زاده کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۲۳۹۶ فردوسی
۱۶ کتابخانه فرهنگیان خادمی کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۳۷۴۴ کاشانی
۱۷ کتابخانه میعادخنده رو کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۷۸۵۴۶ کاشانی -۶پاساژعلوی
۱۸ کتابخانه میعادخنده رو کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۷۸۳۹۹ کاشانی
۱۹ کتابخانه کاشانی کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۳۸۵۳۳ کاشانی
۲۰ کتابخانه کتابخانه عمومی ۵۲۲۲۷۰۸۵ ابوذرغفاری
۲۱ کتابخانه کتابکده دانشجو کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۳۱۰۴۶ فردوسی شمالی
۲۲ کتابخانه کودک کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۲۳۴۵۰ قائم

 


 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

vekalat