آگهی شیراز

مشاوره -برنامه ریزی-تدریس شیمی شیراز

imagesCA22G93K

هرچه ,برنامه ریزی, میکنی بهش عمل نمیکنی!!!هرچه ,درس ,میخونی نتیجه مطلوب نمیگیری!!!,اعتماد به نفس, درس خوندن نداری!!! همین الان گوشی رابردارید وشماره گیری کنیدشیراز .۰۹۳۹۸۵۵۰۰۱۰ از,شیمی, خوندن خسته شدی!!شیمی را بابرنامه ریزی با ما بخوانید. مادرا وپدرانی که ,خسته, شدند از تکرار گفتن” ,درس بخون,” با این شماره تماس بگیریدشیراز ...

ادامه مطلب