صفحه اصلی / لیست ایلام

لیست ایلام

لیست بیمارستان‌ های ‌ استان ایلام

 لیست بیمارستان‌ های ‌ استان ایلام نام بیمارستان‌ تلفن آدرس بیمارستان امام حسین مهران ۸۲۲۳۳۹۲ مهران بیمارستان امام خمینی ۳۳۳۴۵۰۰ ایلام بیمارستان امام خمینی ۳۳۳۸۹۴۰۰ ایلام بیمارستان امام رضا ایوان ۳۲۳۴۶۰۹ ایوان بیمارستان امام علی ۴۲۲۴۶۶۵ سرابله  شیروان چرداول بیمارستان ولی عصر ۵۲۲۴۸۶۲ دره شهر بیمارستان شهداء ۷۲۲۴۴۴۵ دهلران بیمارستان ...

ادامه مطلب