صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی

لیست شهرستان های استان خراسان رضوی

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان سبزوار

Main1269.gif

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سنگبری -موزائیک سازی اطمینان آیت اله طالقانی ۲ سنگبری -موزائیک سازی اطمینان امام رضا۱۰ ۳ سنگبری -موزائیک سازی البرز.سنگ کوبی .جوادمسکنی کیلومتر۴ج بردسکن ۴ سنگبری -موزائیک سازی امیرحیطه ای .محمود توحیدشهر ۵ ...

ادامه مطلب

لیست نیروی انتظامی شهرستان سبزوار

۱۹۲۷۰۴_۸۴۵

لیست نیروی انتظامی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ نیروی انتظامی آگاهی ۴۴۲۲۷۶۶۲ دکترغنی ۲ نیروی انتظامی اسلحه ومهمات ۴۴۶۶۲۲۳۵ چ امیرکبیر ۳ نیروی انتظامی اطلاعات امنیتی ۴۴۲۲۵۰۳۰ ۴ نیروی انتظامی اطلاعات امنیتی ۱۱۳ ۵ نیروی انتظامی اطلاعات ناجا ۴۴۲۳۰۰۷۶ نواب صفوی ...

ادامه مطلب

لیست کمیته امدادهای شهرستان تربت حیدریه

index

لیست کمیته امدادهای شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کمیته امدادامام خمینی (ره ) تلفنخانه ۵۲۲۲۴۰۸۶ رجائی ۲ کمیته امدادامام خمینی (ره ) مجتمع فرهنگی غدیر ۵۲۲۹۰۸۲۱ ش ولیعصر۴راه علم الهدی جنب فن ۳ کمیته امدادامام خمینی (ره ) کمیته امدادامام ...

ادامه مطلب

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان تربت حیدریه

Main1269.gif

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سنگبری -موزائیک سازی اسکندری ۵۲۲۲۵۲۲۸ طالقانی ۲ سنگبری -موزائیک سازی بلبل ۵۲۳۱۶۸۴۵ کمربندی ۳ سنگبری -موزائیک سازی پویا ۵۲۲۳۳۶۸۴ بالاترازایستگاه اول ضیاالدین ۴ سنگبری -موزائیک سازی چاکری ۵۲۲۲۶۹۶۶ کمربندی ۵ سنگبری ...

ادامه مطلب

لیست دادگستری های شهرستان تربت حیدریه

IMG10462707

لیست دادگستری های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ دادگستری پارکینگ حمایت ۵۲۲۲۷۸۸۸ ابتدای ج گناباد-جنب میدان بار ۲ دادگستری پزشکی قانونی ۵۲۲۳۵۱۱۶ نبش رازی ۵ ۳ دادگستری تلفنخانه ۵۲۲۲۵۱۱۴ فردوسی شمالی ۴ دادگستری دادسرای انقلاب ۵۲۳۱۴۹۵۱ ۵۴متری -خ مهر ۵ ...

ادامه مطلب

لیست بنیادهای پانزده خرداد شهرستان سبزوار

download (8)

لیست بنیادهای پانزده خرداد شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بنیاد۱۵خرداد دولت آبادی علیرضا ۲۴۵۳۳۳۲۸ دولت آباد ۲ بنیاد۱۵خرداد رباط جزی .حسین ۴۰۷۱ سلطان آباد ۳ بنیاد۱۵خرداد رباط جزی تقی ۴۰۸۲ سلطان آباد ۴ بنیاد۱۵خرداد رباط جزی حسن ۴۰۷۵ سلطان آباد ۵ ...

ادامه مطلب

لیست هلال احمر های شهرستان تربت حیدریه

helal_ahmar_20120315_1071220934

لیست هلال احمر های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ جمعیت هلال احمر اموراداری ۵۲۲۲۳۰۶۶ قره نی ۲ جمعیت هلال احمر پایگاه امدادی ۵۲۲۸۴۳۰۰ چهارراه خواف-آخرپل -سمت چپ -پا ۳ جمعیت هلال احمر پایگاه جاده ای جمعیت هلال احمر ۵۳۳۶۳۴۴۰ روستای ...

ادامه مطلب

لیست جوامع شهرستان تربت حیدریه

IMAGE635114528947187009-225x150

لیست جوامع شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ جامعه روحانیت .دفتر ۵۲۲۲۳۰۷۹ شیرچهارسوق -مدرسه علمیه مرحوم ۲ جامعه معلولین ۵۲۲۲۹۲۲۴ چهار راه آسایش رو ۳ جامعه نابینایان ۵۲۲۲۰۱۲۵ آسایش

ادامه مطلب

لیست ادارات وابسته به اداره بازرگانی شهرستان سبزوار

۴۰۲۸_وزارت بازرگانی

لیست ادارات وابسته به اداره بازرگانی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره بازرگانی بازرسی ونظارت اصناف سبزوار ۴۴۲۲۰۵۷۷ کاشفی جنوبی ۴راه آتش نشانی ۲ اداره بازرگانی تلفنخانه ۴۴۶۵۲۰۰۸ علامه طباطبایی ۳ اداره بازرگانی تلفنخانه ۴۴۶۴۶۷۹۹ علامه طباطبایی ۴ اداره بازرگانی ریاست ...

ادامه مطلب

لیست تاکسی تلفنی های شهرستان تربت حیدریه

southbayyellowcab.com_1

لیست تاکسی تلفنی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ تاکسی تلفنی ۱۲۱ شهرک ۲ تاکسی تلفنی آرش ابریشم ۴ ۳ تاکسی تلفنی آرمان امام خمینی ۴ تاکسی تلفنی آسمان سیر اول امامت ۳۱ ۵ تاکسی تلفنی ابوذر نبش ابوذر۷ ۶ ...

ادامه مطلب

لیست ادارات کار و امور اجتماعی شهرستان سبزوار

IMAGE634285258749741250

لیست ادارات کار و امور اجتماعی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره کارواموراجتماعی اداره کار ۴۴۶۶۱۵۰۰ ۴۲متری انقلاب ۲ اداره کارواموراجتماعی اداره کار ۴۴۶۶۴۵۹۹ ۴۲متری انقلاب ۳ اداره کارواموراجتماعی اداره کاروتعاون ۴۴۴۴۰۷۷۰ م کارگرخ شهدا ۴ اداره کارواموراجتماعی بازرسی ۴۴۶۶۰۷۰۹ ۴۲متری ...

ادامه مطلب

لیست کالاهای پزشکی شهرستان نیشابور

_eq15

لیست کالاهای پزشکی شهرستان نیشابور – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کالای پزشکی آسیاکالای طبی ورزشی ۴۳۳۴۵۲۷۸ امام خمینی ۲ کالای پزشکی بوعلی ۴۳۳۵۲۱۴۴ عطار ۳ کالای پزشکی تجهیزات پزشکی ۴۳۳۴۹۵۶۵ بل بعثت ۴ کالای پزشکی رضا ۴۳۳۳۲۳۴۲ ۱۵خرداد ۵ کالای پزشکی شفا ۴۳۳۳۳۱۹۱ ...

ادامه مطلب

لیست کارگاه های شهرستان نیشابور

۱۳۹۱۰۹۰۲۰۰۰۱۱۶_PhotoL

لیست کارگاه های شهرستان نیشابور – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کارگاه اتاق تراکتورسازی مهر ۴۲۲۲۱۰۱۲ طالقانی عماریاسر ۲ کارگاه اطاق سازی آداب محمد ۴۳۲۱۱۸۱۰ طالقانی ۳ کارگاه تانکرسازی بهروزیه ۴۳۲۱۱۷۶۵ طالقانی ۴ کارگاه تانکرسازی بهروزیه ۴۳۲۱۲۱۰۰ بل رسالت ۵ کارگاه تانکرسازی زرعی ۴۲۲۳۹۴۲۶-۷ ...

ادامه مطلب

لیست وزارت اطلاعات شهرستان نیشابور

۳۴۱۸۴۴_۳۳۴

لیست وزارت اطلاعات شهرستان نیشابور – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ وزارت اطلاعات ستادخبری اداره اطلاعات ۱۱۳ اداره اطلاعات ۲ وزارت اطلاعات ستادخبری اداره اطلاعات ۴۳۳۴۵۶۸۰ اداره اطلاعات ۳ وزارت اطلاعات ستادخبری اداره اطلاعات ۴۳۳۴۵۶۷۷ اداره اطلاعات ۴ وزارت اطلاعات ستادخبری اداره اطلاعات ۴۲۲۲۴۴۶۰ ...

ادامه مطلب

لیست وانت های تلفنی شهرستان نیشابور

bardo

لیست وانت های تلفنی شهرستان نیشابور – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ وانت تلفنی آباد ۴۲۶۱۶۹۷۳ ش فرهنگیان ۲ وانت تلفنی آرام ۴۲۲۴۴۱۲۲ ابراهیمی ۳ وانت تلفنی آریا ۴۳۳۳۲۲۵۳ کلانتری ۴ وانت تلفنی امیروانت بار ۴۳۳۳۵۲۰۹ ۱۷شهریور ۵ وانت تلفنی امین وانت بار ۴۳۳۳۱۳۳۵ ...

ادامه مطلب

لیست هیئت های شهرستان نیشابور

۹۷۵۸۹۶۰۷۵۵۳۷c95b00bab25b231c3358_XL

لیست هیئت های شهرستان نیشابور – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ هیئت ابوالفضلی [ع ]مرتضی آباد ۴۲۲۴۷۶۷۰ مرتضی آباد ۲ هیئت امام حسن عسکری [ع ] ۴۲۲۲۳۹۸۳ اسدآبادی جنوبی ۳ هیئت امام حسن مجتبی [ع ] ۴۳۳۳۲۴۴۴ طالقانی  

ادامه مطلب

لیست نهضت های سواد آموزی شهرستان نیشابور

Neh132zat

لیست نهضت های سواد آموزی شهرستان نیشابور – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ نهضت سوادآموزی تلفنخانه ۴۲۲۲۹۰۱۴-۱۵ جمهوری اسلامی ۲ نهضت سوادآموزی تلفنخانه ۴۲۲۲۹۰۱۳ جمهوری اسلامی ۳ نهضت سوادآموزی رئیس ۴۲۲۲۳۰۳۶ جمهوری اسلامی ۴ نهضت سوادآموزی ستاداقامه نماز ۴۲۲۳۳۶۸۰ جمهوری اسلامی  

ادامه مطلب

لیست داروگیاهی های شهرستان تربت جام

noskhepichi[androidl.rzb.ir]

لیست داروگیاهی های شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ داروگیاهی ابن سینا ۵۲۵۳۹۷۷۰ ۰۲متری ۲ داروگیاهی اسحاقی ۵۲۵۳۶۸۸۰ یحیی آباد ۳ داروگیاهی اسدالهی ۵۲۵۳۸۳۵۳ کشتارگاه ۴ داروگیاهی برادران قراول ۵۲۵۲۰۱۲۷ کشتارگاه ۵ داروگیاهی جامی ۵۲۵۲۲۱۲۹ میرقوام الدین ۶ داروگیاهی خاتون عطاری ...

ادامه مطلب

لیست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تربت جام

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

لیست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره فرهنگ وارشاداسلامی اداره فرهنگ وارشاداسلامی ۵۲۵۲۱۸۱۲ شهرداری ۲ اداره فرهنگ وارشاداسلامی اداره فرهنگ وارشاداسلامی سرایداری ۵۲۵۲۲۱۵۴ ولیعصر  

ادامه مطلب

لیست اداره راه و ترابری شهرستان تربت جام

n00009571-s

لیست اداره راه و ترابری شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره راه وترابری اداره راه بلوار ۵۲۵۲۲۳۲۲ ۲ اداره راه وترابری راه وشهرسازی ۵۲۵۲۴۶۲۷ بل امام خمینی ۳ اداره راه وترابری راه وشهرسازی ۵۲۵۲۴۶۲۶ بل امام خمینی ۴ اداره راه ...

ادامه مطلب

لیست اداره پست شهرستان تربت جام

۱۳۹۰۷۹۷۴۳۰۵۳۱

لیست اداره پست شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره پست اداره پست ۵۲۵۴۵۹۵۰ م مرکزی ک بانکملی اداره پست ۲ اداره پست اداره پست ۵۲۵۲۴۴۱۱ فلکه مرکزی ۳ اداره پست اداره پست [۲خط] ۵۲۵۲۵۴۱۱ فلکه مرکزی  

ادامه مطلب

لیست اداره برق منطقه شهرستان تربت جام

jpg_1400442657

لیست اداره برق منطقه شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره برق منطقه اتفاقات برق ۵۲۵۲۳۰۳۰ بل امام ۲ اداره برق منطقه اداره برق [۴خط] ۵۲۵۲۵۷۱۱ بلوارامام ۳ اداره برق منطقه انبارنیروگاه برق ۵۲۵۲۵۷۱۵ سنتو ۴ اداره برق منطقه پست ۱۳۲برق ...

ادامه مطلب

لیست اداره بازرگانی شهرستان تربت جام

۴۰۲۸_وزارت بازرگانی

لیست اداره بازرگانی شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره بازرگانی اموراداری ۵۲۵۲۲۷۹۳ مولانا/بهشتی ۲ اداره بازرگانی ریاست ۵۲۵۲۷۳۶۲ مولانا/بهشتی ۳ اداره بازرگانی مجمع امورصنفی ۵۲۵۲۰۳۲۰ المهدی ۴ اداره بازرگانی مجمع امورصنفی اتحادیه های صنفی ۵۲۵۴۵۰۲۲ مدرس _مقابل مدرسه پرتودانش ۵ ...

ادامه مطلب

لیست اتحادیه های شهرستان تربت جام

jobs_NH

لیست اتحادیه های شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اتحادیه تعاون روستایی ۵۲۵۴۲۹۰۹ بل امام خمینی ۲ اتحادیه شرکت تعاونی ۵۲۵۲۱۶۱۶ بلوارامام ۳ اتحادیه شرکت تعاونی روستایی ۵۲۵۲۳۱۳۹ بلوارامام ۴ اتحادیه شورای کامیونداران ۵۲۵۲۳۴۰۰ بل امام فلکه شهرک ۵ اتحادیه فرش ...

ادامه مطلب

لیست آموزش و پرورش شهرستان تربت جام

download (6)

لیست آموزش و پرورش شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ آموزش وپرورش آزمایشگاه مرکزی مدارس ۵۲۵۲۲۰۱۴ شهرک معلم ۲ آموزش وپرورش آموزش وپرورش [۵خط] ۵۲۵۲۷۱۱۱ مولانا ۳ آموزش وپرورش انبارکارپردازی ۵۲۵۲۲۳۲۵ معدن ۴ آموزش وپرورش مرکزمشاوره آموزش وپرورش ۵۲۵۴۴۴۸۰ امام خمینی ...

ادامه مطلب

لیست آشپزخانه و ظروف کرایه شهرستان تربت جام

۲۱۳_۱

لیست آشپزخانه و ظروف کرایه شهرستان تربت جام – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ آشپزخانه -ظروف کرایه اعظمیه ظروف کرایه ۵۲۵۲۱۵۷۵ بلوارامام ۲ آشپزخانه -ظروف کرایه پردیس صحرایی ۵۲۵۳۰۷۸۴ بلوارامام ۳ آشپزخانه -ظروف کرایه حق بین ظروف کرایه ۵۲۵۴۶۲۰۳ مدرس ۴ آشپزخانه -ظروف کرایه ...

ادامه مطلب

لیست کتابخانه های شهرستان تربت حیدریه

Ketabkhaneh01

لیست کتابخانه های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کتابخانه افق کتاب سرای ۵۲۲۹۰۵۰۰ شهرک ۲ کتابخانه امام رضا(ع ) ۵۲۲۹۰۳۳۵ ش ولیعصربعد۴راه دانشسراکتاب ۳ کتابخانه امام رضا(ع ) ۵۲۲۹۰۳۳۴ ش ولیعصربعد۴راه دانشسراکتاب ۴ کتابخانه به نشرآستان قدس کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۴۰۵۷۰ ...

ادامه مطلب

لیست سیلوهای گندم شهرستان سبزوار

IMAGE634451955664723931

لیست سیلوهای گندم شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سیلوگندم سیلو ۴۴۶۴۶۸۰۰ طالقانی شمالی قبل چ امدادی ۲ سیلوگندم سیلو ۴۴۲۲۵۴۵۹ ابن یمین ۳ سیلوگندم سیلو.ریاست ۴۴۶۴۶۸۰۱ طالقانی شمالی قبل چ امدادی ۴ سیلوگندم سیلو.فنی ۴۴۶۴۶۶۹۲ طالقانی شمالی قبل چ امدادی ۵ ...

ادامه مطلب

لیست وانت تلفنی های شهرستان تربت حیدریه

bardo

لیست وانت تلفنی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ وانت تلفنی اتحاد ۵۲۲۴۷۴۹۷ ۲ وانت تلفنی امیدبار ۵۲۲۴۸۱۰۲ ۸۲متری ۳ وانت تلفنی امین بار ۵۲۳۲۰۱۸۶ اول ج فرزق ۴ وانت تلفنی ایران ۵۲۲۲۳۱۲۱ ۸۲متری ۵ وانت تلفنی ایران بار ۵۲۲۴۸۲۰۶ ...

ادامه مطلب

لیست هیئت های شهرستان تربت حیدریه

۹۷۵۸۹۶۰۷۵۵۳۷c95b00bab25b231c3358_XL

لیست هیئت های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ هیئت اباعبداله الحسین ۵۲۲۲۸۹۹۹ نبش مظفریه ۳۰ ۲ هیئت ابوالفضلی کرمانیها ۵۲۲۲۸۴۷۹ ابوذرغفاری -ابومسلم روبروی مد ۳ هیئت جوانان بنی هاشم خاتم الانبیا ۵۲۲۷۷۰۶۶ چهارراه خواف-ج کشتارگاه ۴ هیئت رزمندگان اسلام ۵۲۲۴۰۷۱۸ ...

ادامه مطلب

لیست نهضت سواد آموزی شهرستان تربت حیدریه

Neh132zat

لیست نهضت سواد آموزی شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۲۳۱۰۷ ۲ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۲۵۱۰۷ ۳ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۲۸۱۰۷ ۴ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۴۱۸۹۳ ۵ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۴۱۸۹۲ ۶ نهضت ...

ادامه مطلب