لیست تربت حیدریه

لیست کمیته امدادهای شهرستان تربت حیدریه

index

لیست کمیته امدادهای شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کمیته امدادامام خمینی (ره ) تلفنخانه ۵۲۲۲۴۰۸۶ رجائی ۲ کمیته امدادامام خمینی (ره ) مجتمع فرهنگی غدیر ۵۲۲۹۰۸۲۱ ش ولیعصر۴راه علم الهدی جنب فن ۳ کمیته امدادامام خمینی (ره ) کمیته امدادامام ...

ادامه مطلب

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان تربت حیدریه

Main1269.gif

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سنگبری -موزائیک سازی اسکندری ۵۲۲۲۵۲۲۸ طالقانی ۲ سنگبری -موزائیک سازی بلبل ۵۲۳۱۶۸۴۵ کمربندی ۳ سنگبری -موزائیک سازی پویا ۵۲۲۳۳۶۸۴ بالاترازایستگاه اول ضیاالدین ۴ سنگبری -موزائیک سازی چاکری ۵۲۲۲۶۹۶۶ کمربندی ۵ سنگبری ...

ادامه مطلب

لیست دادگستری های شهرستان تربت حیدریه

IMG10462707

لیست دادگستری های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ دادگستری پارکینگ حمایت ۵۲۲۲۷۸۸۸ ابتدای ج گناباد-جنب میدان بار ۲ دادگستری پزشکی قانونی ۵۲۲۳۵۱۱۶ نبش رازی ۵ ۳ دادگستری تلفنخانه ۵۲۲۲۵۱۱۴ فردوسی شمالی ۴ دادگستری دادسرای انقلاب ۵۲۳۱۴۹۵۱ ۵۴متری -خ مهر ۵ ...

ادامه مطلب

لیست هلال احمر های شهرستان تربت حیدریه

helal_ahmar_20120315_1071220934

لیست هلال احمر های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ جمعیت هلال احمر اموراداری ۵۲۲۲۳۰۶۶ قره نی ۲ جمعیت هلال احمر پایگاه امدادی ۵۲۲۸۴۳۰۰ چهارراه خواف-آخرپل -سمت چپ -پا ۳ جمعیت هلال احمر پایگاه جاده ای جمعیت هلال احمر ۵۳۳۶۳۴۴۰ روستای ...

ادامه مطلب

لیست جوامع شهرستان تربت حیدریه

IMAGE635114528947187009-225x150

لیست جوامع شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ جامعه روحانیت .دفتر ۵۲۲۲۳۰۷۹ شیرچهارسوق -مدرسه علمیه مرحوم ۲ جامعه معلولین ۵۲۲۲۹۲۲۴ چهار راه آسایش رو ۳ جامعه نابینایان ۵۲۲۲۰۱۲۵ آسایش

ادامه مطلب

لیست تاکسی تلفنی های شهرستان تربت حیدریه

southbayyellowcab.com_1

لیست تاکسی تلفنی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ تاکسی تلفنی ۱۲۱ شهرک ۲ تاکسی تلفنی آرش ابریشم ۴ ۳ تاکسی تلفنی آرمان امام خمینی ۴ تاکسی تلفنی آسمان سیر اول امامت ۳۱ ۵ تاکسی تلفنی ابوذر نبش ابوذر۷ ۶ ...

ادامه مطلب

لیست کتابخانه های شهرستان تربت حیدریه

Ketabkhaneh01

لیست کتابخانه های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کتابخانه افق کتاب سرای ۵۲۲۹۰۵۰۰ شهرک ۲ کتابخانه امام رضا(ع ) ۵۲۲۹۰۳۳۵ ش ولیعصربعد۴راه دانشسراکتاب ۳ کتابخانه امام رضا(ع ) ۵۲۲۹۰۳۳۴ ش ولیعصربعد۴راه دانشسراکتاب ۴ کتابخانه به نشرآستان قدس کتابخانه وکتابفروشی ۵۲۲۴۰۵۷۰ ...

ادامه مطلب

لیست وانت تلفنی های شهرستان تربت حیدریه

bardo

لیست وانت تلفنی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ وانت تلفنی اتحاد ۵۲۲۴۷۴۹۷ ۲ وانت تلفنی امیدبار ۵۲۲۴۸۱۰۲ ۸۲متری ۳ وانت تلفنی امین بار ۵۲۳۲۰۱۸۶ اول ج فرزق ۴ وانت تلفنی ایران ۵۲۲۲۳۱۲۱ ۸۲متری ۵ وانت تلفنی ایران بار ۵۲۲۴۸۲۰۶ ...

ادامه مطلب

لیست هیئت های شهرستان تربت حیدریه

۹۷۵۸۹۶۰۷۵۵۳۷c95b00bab25b231c3358_XL

لیست هیئت های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ هیئت اباعبداله الحسین ۵۲۲۲۸۹۹۹ نبش مظفریه ۳۰ ۲ هیئت ابوالفضلی کرمانیها ۵۲۲۲۸۴۷۹ ابوذرغفاری -ابومسلم روبروی مد ۳ هیئت جوانان بنی هاشم خاتم الانبیا ۵۲۲۷۷۰۶۶ چهارراه خواف-ج کشتارگاه ۴ هیئت رزمندگان اسلام ۵۲۲۴۰۷۱۸ ...

ادامه مطلب

لیست نهضت سواد آموزی شهرستان تربت حیدریه

Neh132zat

لیست نهضت سواد آموزی شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۲۳۱۰۷ ۲ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۲۵۱۰۷ ۳ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۲۸۱۰۷ ۴ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۴۱۸۹۳ ۵ نهضت سوادآموزی نهضت سوادآموزی ۵۲۲۴۱۸۹۲ ۶ نهضت ...

ادامه مطلب

لیست مساجد شهرستان تربت حیدریه

jamkaran (2)

لیست مساجد شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ مسجد ۱۴معصوم ۵۲۲۷۲۸۰۷ مسجد۱۴معصوم ۲ مسجد ۱۴معصوم ۵۲۲۷۳۱۱۴ رباطسفلی ۳ مسجد ائمه بقیع ۵۲۳۲۱۵۶۵ مسجدائمه بقیع ۴ مسجد ابوالفضلی دیزقند ۵۲۳۲۰۹۳۸ انتهای امامت -۳مسجدابوالفضلی ۵ مسجد الحسینی نوبهار کانون فرهنگی ۵۲۳۲۰۸۹۰ نبش خرمشهر-۳مسجدالحسینی ...

ادامه مطلب

لیست قالی شویی های شهرستان تربت حیدریه

۷۲۳۱e0c5-0f48-4a12-bcd7-62f1ee521567

لیست قالی شویی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ قالی شویی آبنوس ۵۲۲۴۱۸۹۰ خ پروین ۱۰ ۲ قالی شویی ایران ۵۲۲۴۴۷۶۶ قالیشویی ۳ قالی شویی ایران ۵۲۲۲۲۴۱۵ قالیشویی ۴ قالی شویی بهارستان روحی منش ۵۲۲۲۸۴۴۷ بین طالقانی ۱۷و ۵ قالی ...

ادامه مطلب

لیست فیزیوتراپی های شهرستان تربت حیدریه

he1106

لیست فیزیوتراپی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ فیزیوتراپی توانا کلینیک فیزیوترابی ۵۲۲۴۹۴۷۸ شیرچهارسوق ۲ فیزیوتراپی ذاکری کلینیک ۵۲۲۳۰۴۳۶ فردوسی ۵۰ ۳ فیزیوتراپی سینا خسروی ۵۲۲۴۶۵۵۱ فردوسی ۴ فیزیوتراپی شریف کلینیک ۵۲۲۲۲۴۵۰ فردوسی -کجنب بانکملی مرکزی ۵ فیزیوتراپی شفا جهانشیری ...

ادامه مطلب

لیست فرمانداری های شهرستان تربت حیدریه

۸۳۱۴_۶۳۵۵۲۹۶۵۰۵۲۶۲۸۴۰۹۹_s

لیست فرمانداری های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ فرمانداری امورمالی ۵۲۲۴۰۹۵۵ فرمانداری ۲ فرمانداری بخشداری ۵۲۲۴۰۰۰۸ طالقانی -فرمانداری ۳ فرمانداری بخشداری ۵۲۲۲۴۰۴۹ طالقانی ۴ فرمانداری بخشداری ۵۳۲۳۳۶۲۵ روستای کدکن ۵ فرمانداری بخشداری ۵۳۲۳۳۶۱۸ روستای کدکن ۶ فرمانداری بخشداری منزل بخشدار ...

ادامه مطلب

لیست شهرداری های شهرستان تربت حیدریه

۵۵۰e64e57851a

لیست شهرداری های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ شهرداری آسفالت قطب ۵۲۲۲۴۰۱۴ فردوسی ۲ شهرداری اموراداری ۵۲۲۴۴۶۹۹ شهرداری تربت -اموراداری ۳ شهرداری ایستگاه شماره ۳ ۵۲۲۴۰۴۶۷ انتهای باغسلطانی ۴ شهرداری بازارگلهای زعفران ۵۲۲۴۴۰۲۰ ترمینال ۵ شهرداری برزن ۲ ۵۲۲۲۲۰۴۸ کاشانی ...

ادامه مطلب

لیست شرکت نفت شهرستان تربت حیدریه

naft_iran_20120316_2047397731

لیست شرکت نفت شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ شرکت نفت اموربازنشستگی شرکت نفت ۵۲۲۳۵۹۲۴ قره نی ۱ ۲ شرکت نفت اموربازنشستگی شرکت نفت ۵۲۲۳۵۹۲۳ قره نی ۱ ۳ شرکت نفت اموربازنشستگی شرکت نفت ۵۲۲۳۵۹۲۲ قره نی ۱ ۴ شرکت نفت ...

ادامه مطلب

لیست سازمان های شهرستان تربت حیدریه

Untitled

لیست سازمان های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۱۳۶ جنب کوی امام ۲ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۸۸۸ کوی امام سازمان فنی وحرفه ای ۳ سازمان آموزش فنی وحرفه ای ۵۲۲۷۷۹۰۵ جاده خواف ۴ ...

ادامه مطلب

لیست دفاتر شهرستان تربت حیدریه

zaban3

لیست دفاتر شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ دفتر ۰۱٫اسنادرسمی .ابراهیم پور ۵۲۲۳۳۸۸۹ کاشانی ۲ دفتر ۰۱۴٫اسنادرسمی ۵۲۲۲۹۲۶۹ فردوسی شمالی روبروی شهرداری دف ۳ دفتر ۰۱۴٫اسنادرسمی ۵۲۲۲۹۲۲۱ فردوسی شمالی روبروی شهرداری دف ۴ دفتر ۰۲٫اسنادرسمی .قربان نیامد ۵۲۲۳۱۰۵۱ جنب مسجدجامع -محضرازدواج ...

ادامه مطلب

لیست داروخانه های شهرستان تربت حیدریه

۲۲۴۲۴۸۰۷۲۲۸۳۷۷۲۵۵۲۹۱

لیست داروخانه های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ داروخانه اسلامیان ۵۲۲۲۴۴۲۴ فردوسی جنوبی ۲ داروخانه امام خمینی (ره ) ۵۲۲۲۶۰۱۴ فردوسی ۳ داروخانه انضباطی ۵۲۲۴۲۵۱۱ شیرچهارسوق ۴ داروخانه بهاری .دستخوش ۵۲۲۲۸۳۴۳ فردوسی ۵ داروخانه توکلی ۵۲۲۴۲۵۹۵ فردوسی ۶ داروخانه جعفرزاده ...

ادامه مطلب

لیست جهاد کشاورزی های شهرستان تربت حیدریه

index

لیست جهاد کشاورزی های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ جهادکشاورزی اموراراضی .هئیت واگذاری زمین .کارکنان ۵۲۲۷۴۰۳۸ کاشانی ۲ جهادکشاورزی ایستگاه جهادسازندگی ۵۲۲۷۳۹۶۸ ۸۲متری ۳ جهادکشاورزی پرورش کرم ابریشم .ریاست ۵۲۲۲۴۵۳۶ قائم ۴ جهادکشاورزی پرورش کرم ابریشم .منزل سازمانی ۵۲۲۲۸۵۳۶ قائم ...

ادامه مطلب

لیست بیمارستان های شهرستان تربت حیدریه

۹۹۱

لیست بیمارستان های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۲۶۰۱۶ قره نی ۲ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۰۹۳ قره نی ۳ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۰۹۱ قره نی ۴ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۰۹۲ قره نی ۵ بیمارستان ۹دی .تلفنخانه ۵۲۲۲۶۰۱۷ ...

ادامه مطلب

لیست بهزیستی شهرستان تربت حیدریه

۱۱۱۶۳۱_۸۴۱ (۱)

لیست بهزیستی شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۹۲۵۹۰ شهرک ۲ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۲۶۴۹۰ خ شهیدبهشتی ۳ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۲۶۴۸۹ خ شهیدبهشتی ۴ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۴۵۹۱ روحبخش ۵ بهزیستی اداره بهزیستی ۵۲۲۳۵۹۷۱ روحبخش ۶ بهزیستی ...

ادامه مطلب

لیست بهداشت و بهداری شهرستان تربت حیدریه

۸۱۱۱۶۱۱۸-۵۶۱۴۶۹۹

لیست بهداشت و بهداری شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بهداشت -بهداری آزمایشگاه مرکزبهداشت .دورنگار ۵۲۲۲۰۲۲۰ رازی ۲ بهداشت -بهداری اموراداری ۵۲۲۲۶۱۱۷ رازی ۳ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ قره نی ۴ بهداشت -بهداری اورژانس ۵۲۳۱۹۵۱۳ مدرس ۵ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ ...

ادامه مطلب

لیست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تربت حیدریه

download (9)

لیست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بنیادشهیدوامورایثارگران اموراداری ۵۲۲۴۴۰۰۲ شهدا ۲ بنیادشهیدوامورایثارگران اموراداری ۵۲۲۴۴۰۰۱ شهدا ۳ بنیادشهیدوامورایثارگران بنیادجانبازان ۵۲۲۲۷۰۹۵ شهدا ۴ بنیادشهیدوامورایثارگران بنیادشهیدخارج ازشهر ۵۲۲۴۴۰۰۷ کاشانی ۵ بنیادشهیدوامورایثارگران داخل شهر ۱۶۱۶ ۶ بنیادشهیدوامورایثارگران دورنگار ۵۲۲۴۴۰۰۶ ...

ادامه مطلب

لیست بنیاد های شهرستان تربت حیدریه

images

لیست بنیاد های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بنیاد بنیادمستضعفان وجانبازان ۵۲۲۲۲۹۷۹ طالقانی -جانباز ۲ بنیاد دامداری ظفر ۵۲۴۱۱۹۹۳ دامسک ۳ بنیاد مستضعفان ۵۲۲۲۷۰۹۴ شهدا-بنیادشهید ۴ بنیاد مستضعفان ۵۲۲۲۷۰۹۲ طالقانی ۵ بنیاد مستضعفان ۵۲۲۲۴۲۲۰ طالقانی ۶ بنیاد مستضعفان .تلفنخانه ۵۲۲۲۴۹۹۶ ...

ادامه مطلب

لیست بانک های شهرستان تربت حیدریه

logo_bank-reklamco.com_

لیست بانک های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بانک پارسیان کاشانی -جنب بانکملی کاشانی ۲ بانک پارسیان نبش کاشانی -۱۰پلاک۱۷۰ ۳ بانک پارسیان نبش کاشانی -۱۰پلاک۱۷۰ ۴ بانک پارسیان نبش کاشانی -۱۰بانکپارسیان ۵ بانک پارسیان کاشانی -جنب بانکملی کاشانی ۶ ...

ادامه مطلب

لیست انجمن های شهرستان تربت حیدریه

۳۶

لیست انجمن های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ انجمن حمایت اززندانیان ۵۲۲۹۰۶۷۷ ابتدای ج تربت مشهد-پارکینگحما ۲ انجمن حمایت اززندانیان تربت حیدریه ۵۲۲۳۷۷۰۱ امام رضا ۳ انجمن حمایت اززندانیان تربت حیدریه ۵۲۲۲۱۷۸۸ فردوسی ۴ انجمن حمایت اززندانیان تربت حیدریه ۵۲۲۴۷۷۳۴ ...

ادامه مطلب

لیست امداد خودرو شهرستان تربت حیدریه

body

لیست امداد خودرو شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ امدادخودرو *امدادخودرو ۹۳۹۱۳۱۱۴۳۶ ۲ امدادخودرو آباآباترآرادبارثاوا ۵۲۲۳۹۸۵۱ طالقانی ۳ امدادخودرو آباآباد ۵۲۲۳۸۱۹۶ طالقانی ۳آخرپاساژسمت راست مج ۴ امدادخودرو آباآبادآدینه ۳۸۰۸۹ ۵ امدادخودرو آبادآدینه ۵۲۲۴۸۳۷۷ ۶ امدادخودرو آدینه پاژ ۵۲۲۸۴۳۶۶ امام رضا۲۸امدا ۷ ...

ادامه مطلب

لیست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تربت حیدریه

IMAGE634285258749741250

لیست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره کارواموراجتماعی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی .تلفنخانه ۵۲۲۴۰۶۲۵ فردوسی شمالی ۳۰ ۲ اداره کارواموراجتماعی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی .تلفنخانه ۵۲۲۲۰۳۹۷ فردوسی شمالی ۳۰ ۳ اداره کارواموراجتماعی اداره تعاون کارورفاه ...

ادامه مطلب

لیست ادارت ثبت احوال و اسناد شهرستان تربت حیدریه

sabte.ahval_

لیست ادارت ثبت احوال و اسناد شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره ثبت احوال واسناد احوال ۵۲۲۲۸۳۱۱ پشت باغملی -منزل سرایداری ثبت ا ۲ اداره ثبت احوال واسناد احوال .بایگانی اسنادسجلی ۵۲۲۲۶۰۶۵ پاکروان ۳ اداره ثبت احوال واسناد احوال .ریاست ...

ادامه مطلب

لیست ادارات اقتصاد و دارایی شهرستان تربت حیدریه

۸۱۴۱۱۶۵۴-۶۱۱۷۸۲۶

لیست ادارات اقتصاد و دارایی شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره اقتصادودارایی اقتصادودارائی ۵۲۲۲۸۰۰۸ طالقانی ۲ اداره اقتصادودارایی اقتصادودارائی .ریاست ۵۲۲۲۲۰۷۰ طالقانی

ادامه مطلب

لیست آزمایشگاه های شهرستان تربت حیدریه

lab

لیست آزمایشگاه های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ آزمایشگاه ابریشمی ۵۲۲۳۹۴۸۱ شیرچهارسوق ۲ آزمایشگاه جاویدگل ۵۲۲۷۴۳۴۳ رجایی ۳ آزمایشگاه خاکشناسی ۵۲۲۲۸۷۳۱ فردوسی -کبهداشت ۴ آزمایشگاه خیام ۵۲۲۴۱۳۹۴ فردوسی جنوبی -کوچه روبرومسجدط ۵ آزمایشگاه رازی .معاونت بهداشتی ۵۲۲۲۰۲۲۱ رازی ۶ آزمایشگاه ...

ادامه مطلب