صفحه اصلی / آرشیو برچسب : بنیاد مسکن منزل رئيس شهرستان تربت حیدریه

آرشیو برچسب : بنیاد مسکن منزل رئيس شهرستان تربت حیدریه

لیست بنیاد های شهرستان تربت حیدریه

images

لیست بنیاد های شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بنیاد بنیادمستضعفان وجانبازان ۵۲۲۲۲۹۷۹ طالقانی -جانباز ۲ بنیاد دامداری ظفر ۵۲۴۱۱۹۹۳ دامسک ۳ بنیاد مستضعفان ۵۲۲۲۷۰۹۴ شهدا-بنیادشهید ۴ بنیاد مستضعفان ۵۲۲۲۷۰۹۲ طالقانی ۵ بنیاد مستضعفان ۵۲۲۲۴۲۲۰ طالقانی ۶ بنیاد مستضعفان .تلفنخانه ۵۲۲۲۴۹۹۶ ...

ادامه مطلب