صفحه اصلی / آرشیو برچسب : مرکز سی تی اسکن مركزی اصفهان -چهارباغ در اصفهان

آرشیو برچسب : مرکز سی تی اسکن مركزی اصفهان -چهارباغ در اصفهان

لیست مراکز سی تی اسکن‌ (CT SCAN) استان اصفهان

IMG20251606

 لیست مراکز سی تی اسکن‌ (CT SCAN) استان اصفهان – نام مرکز – تلفن – آدرس نام مرکز تلفن آدرس امید ۶۶۱۱۸۷۱ خ سعادت آباد -نرسیده به دروازه شیراز سپاهان ۶۲۵۵۶۵۵ اول محتشم کاشانی مرکزی اصفهان -چهارباغ ۶۶۲۱۷۰۰ چهارباغ بالا-بین پپسی کولا و دروازه شیراز مهدیه ۲۲۵۵۷۵۶ خ احمد اباد ...

ادامه مطلب